ELINET EU project on Literacy

One in five 15-year-old Europeans, as well as nearly 75 million adults, lack basic reading and writing skills. Not only does this make it hard for them to find a job, it also increases their risk of poverty and social exclusion.
The European Literacy Policy Network ELINET was initiated to gather and analyze policy information; exchange policy approaches, good practice, and initiatives and raise awareness of the importance of acting now to reduce the number of children, young people and adults with low literacy skills by 2020. ELINET is formed of 79 partner organizations from 28 countries. The network has received funding from the European Commission to complete a two year work program. During this time, it will develop tools that can be used by different members as well as supporting existing and encouraging new activities. You can visit the EU Elinet project site (still under construction).
On the Annual Convention of the International Reading Association in New Orleans, 10 – 12 of May 2014, Christine Garbe and Renate Valtin talked about the … Continue reading

CALL FOR PAPERS for the upcoming European Conference on Literacy 2015 in Klagenfurt, Austria

Dear IDEC-friends and -colleagues,

We are very pleased to announce the CALL FOR PAPERS for the upcoming European Conference on Literacy 2015 in Klagenfurt, Austria, to be open from now on until November 2014!  Go to: www.lesenundschreiben.at/19th-european-conference-on-reading/call-for-papers.html

After having taken part in IRA’s Annual Conference in New Orleans some weeks ago, where we did a lot of advertising as well, we now hope that you will put the information/links on your websites, facebook-pages, maybe publish it in your printed journals if possible etc. – and share the information also with your local professional networks, students, colleagues from university, teacher education, with librarians, literacy educators or anywhere else and with whoever might be interested to come to Klagenfurt!

And of course we are looking forward to your contributions/applications: we think we have chosen interesting sections and possibilites to present both research and best practice.

If you have any questions regarding the Call for Papers or the conference as such, do not hesitate to come back to us.
Have a look at the general pages … Continue reading

Netwerkmiddag in Vlaanderen

Ook Vlaanderen is geinteresseerd in de nieuwe uitdaging van Online Geletterdheid. Ook zij benadrukken de waarde van samenkomsten in netwerken. Interessant is dat zij behalve leraren Nederlands ook leraren van andere vakken uitnodigen. Zij kijken ook vakoverstijgend. Prima idee. Ook nodigen ze leraren en lerarenopleiders samen uit. Ook een goed idee. Het lijkt me op deze manier goed voor taalbeleid in alle vakken en daarnaast ook goed voor aansluiting lerarenopleiding en scholen. Ben benieuwd.

Online tekstbegrip – Netwerkmiddag woensdag 15 oktober 2014 in Hasselt – aankondiging

NDN en Hogeschool PXL organiseren op woensdagmiddag 15 oktober 2014 in de Hogeschool Departement Lerarenopleiding (Education) in Hasselt de netwerkmiddag

Thema: Online tekstbegrip voor leerlingen
Spreker: Drs. Jeroen Clemens
Doelpubliek: leraren secundair onderwijs Nederlands en andere vakken en lerarenopleiders
Tijdsperiode: 14 uur – 16.30 u.
Uitnodiging volgt.

Online tekstbegrip voor leerlingen
Beide organisatoren van deze netwerkmiddag zijn bekommerd om de vaardigheden die leerlingen moeten hebben om te … Continue reading

De excellente leerling en de verbetering van het onderwijs: kijk gewoon om je heen

Er wordt de laatste tijd veel gepraat over excellente leerlingen en over meer uitdaging in het onderwijs. Dat gebeurt meestal op de top-down manier en nogal neerbuigend voor de leerlingen. En de training- en adviesbureaus – die zelf meestal helemaal niet excellent zijn – spelen daar gelijk op in. U weet niet hoe het moet en ik train u in het excellenter worden. De school moet een excellente school worden en je krijgt er een prijs voor.
Ik zou zeggen: kijk gewoon om je heen en waag eens wat. Er zijn genoeg leerlingen die heel erg goed in iets zijn en dat heel graag willen laten zien. En als ze dat mogen doen zijn ze gemotiveerd ( en dat waren ze toch niet ?), het leren is betekenisvol ( en dat kan je weer in je folder zetten en daarmee ouders overtuigen), je lost er soms problemen mee op, de school wordt beter en het onderwijs is zoveel leuker.
Ook kwamen de leerlingen in de verder heel interessante discussie in de Balie van … Continue reading

Online Geletterdheid is hot ! Een overzicht

Update 21/06/14.
Online tekstbegrip is hot! Het heeft lang geduurd, maar de interesse voor online tekstbegrip is nu nu echt serieus te noemen. Toen ik eind 2011 begon met mijn onderzoek, kreeg ik of blanco gezichten of reacties als ‘ maar dat is toch hetzelfde als 21st century skills en daar weet ik al veel van”. Er komen steeds meer aanvragen om iets te komen doen. Het varieert van uitnodigingen om te komen praten, presentaties te komen geven of artikelen te schrijven. Hier komen steeds updates.

Recente aanvragen en contacten

  • Januari 2015 Workshop op aanvraag op  de Good Practice Day Talen van de ICLON, universitaire lerarenopleiding in Leiden over online geletterdheid en de toepassing daarvan in het voortgezet onderwijs.
  • Schooljaar 2014-15 Ga 40 uur sectie Nederlands van Vathorstcollege te Amersfoort ondersteunen om aan de slag te gaan met online tekstbegrip. Combineer dat met mijn promotieonderzoek. Wordt een pilot waarin nieuwe teksten en didactiek gericht op online geletterdheid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Vathorst is heel innovatief bezig met … Continue reading

The Biblioburro, an innovative way of teaching reading

In many parts of the world children cannot go to school, because they are to far away from any school. Louis Soriano came up with a very interesting solution, the Biblioburro.
The Biblioburro is a traveling library that distributes books to patrons from the backs of two donkeys, Alfa and Beto. The program was created in La Gloria, Colombia, by Luis Soriano.The biblioburro operates within the central municipalities of the Department of Magdalena, on Colombia’s Caribbean shore. Look at this video and enjoy.
I use the picture of the Biblioburro as a background of this site to remind us that most of us are blessed and many other people have severe problems if it comes to education and also that there are many people who come up with amazing solutions.

biblioburro.jpg

Artikel LTM “Het nieuwe lezen, anders bekeken. Een belangrijke uitdaging voor de talenleraren”

Deze week is mijn artikel over Online tekstbegrip en online geletterdheid verschenen in Levende Talen Magazine. LTM is een vakblad voor talenleraren. De titel is Het nieuwe lezen, anders bekeken.  Een belangrijke uitdaging voor de taalleraren.
De lead zegt wat ik duidelijk wil maken:  De meeste van onze leerlingen zijn vrijwel constant online. Online communiceren gaat snel en via steeds weer nieuwe digitale middelen. Leerlingen hebben daar zo te zien geen enkel probleem mee. Deze kinderen hoeven niets meer te leren, zeker niet van de digital immigrants, die wij als oudere leraar zijn. Zij zijn verder en beter dan wij… Deze gedachtengang is voor een groot deel een misverstand, waar we als leraren talen snel vanaf moeten. Er is een nieuwe uitdagende opdracht en leraren zijn daar heel belangrijk bij.
Voor diegenen die onverhoopt geen lid zijn van Levende Talen hier het LTM artikel mei 2014
Ik hoop op veel reacties.

Proof of my international work on literacy ;-)

As I told you in a recent blogpost I’m also active in the International Development in Europe Committee of the International Reading Association. In the last Reading Today magazine of the IRA there is an article on the one of our activities, the International Leadership Workshop in Ljubljana last januari.
See the picture below taken of that article. Even more interesting because you can see me in the picture at the right side upper corner. So, this is proof I really participated ;-)

IDEC workshop Ljubljana Slovenia 2014

Online geletterdheid: weten waar we over praten

Deze post verschijnt ook op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs
Nieuwe vormen van communicatie online vragen een nieuwe vorm van geletterdheid. Over de vraag wat dat precies is, vindt een hevige discussie plaats. We weten al genoeg om te kunnen constateren dat het gebruiken van informatie online nieuwe vaardigheden vraagt, dat leerlingen hier niet altijd goed in zijn en dat er nieuwe didactiek en materiaal nodig is om in het onderwijs hier aandacht aan te kunnen besteden. Dit is onderwerp van mijn promotieonderzoek.
Ik krijg vanwege mijn onderzoek naar online tekstbegrip regelmatig scholen aan de lijn die willen praten over hoe zij aandacht zouden kunnen besteden aan het begrijpen en gebruiken van online informatie. Ook anderen willen hierover in gesprek (CITO, lerarenopleidingen, uitgevers etc). De ‘sense of urgency’begint te komen, het is hot.
In de gesprekken zie ik dat er veel verwarring is. Een belangrijke reden daarvoor is dat er een Babylonische spraakverwarring is rond werken met internet en online informatie.  Hier sprak ik … Continue reading

Update profile: some other activities related to (Online) Literacy

Since the 90ths of the 20th century I am  an active member of the International Reading Association I am also the representative of the Netherlands in the International Development in Europe Committee (IDEC), in which over 30 European countries collaborate on literacy in Europe. I’m also the webmaster of the IDEC website Go there and have a look. To give you an idea about the activities of IDEC I will give you some links to posts on the IDEC site. Links to some of my presentations during meetings and conferences you can find there too.