Onderwijsproject Verborgen Familieverleden ook interessant voor de pers

Het innovatieve onderwijsproject Verborgen Familieverleden van Ferdi Schrooten en mij krijgt steeds meer aandacht van de lokale pers, zowel van dagbladen als van televisie. Zie eerdere blogs over dit onderwijsproject hier en hier.
Betekenisvol onderwijs en koppeling met onderzoeksvaardigheden, onlinegeletterdheid/ digitale geletterdheid, schrijven en persoonlijkheidsvorming is interessant, en niet alleen voor leraren.

Ook de televisie heeft belangstelling. Op 20 april kwam NH TV/ Media op bezoek om het Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen voor een item over de lesmodule ‘Verborgen Familieverleden’. Ze hebben daarbij een leerling geïnterviewd die onderzoek had gedaan naar zijn grootvader die in de Tweede Wereldoorlog zowel aan de goede als aan de verkeerde kant had gestaan. NT TV heeft opnamen gemaakt op school, maar gaat ook, samen met de leerling praten met de familie. Dit … Continue reading

Activiteiten Onlinegeletterdheid/ Digitale Geletterdheid: een update

 • Update van mijn professionele activiteiten rond onlinegeletterdheid. Je kan je op de hoogte houden door je via dit formulier aan te melden voor de Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid.
 • 24-25 november 2017 in Zwolle. Ik ben kolomleider Onderwijs en Innovatie op de Conferentie HSN-31. De HSN is een een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen. U kunt kiezen uit zeker tachtig presentaties. Ik houd ook twee presentaties. Zie ook hier.
 • 3-6 juli 2017  Madrid 20th European Conference on Literacy Ik maak deel uit van de scientific committee en ben ‘highlighted rapporteur’ bij het topic: Literacy in a digital age: an interesting and big challenge for (language). Chair van round een table bijeenkomst over Digital Literacy. … Continue reading
 • Lesmodule Verborgen familieverleden ook op tweede school afgesloten. Schrijven en onlinegeletterdheid revisited.

  Het project Verborgen familieverleden is door Ferdi Schrooten en Jeroen Clemens nu op twee manieren op twee scholen, Helen Parkhurst en Huizermaat, uitgevoerd .
  Het project richt zich met name op geïntegreerde onlinegeletterdheid en schrijfonderwijs, maar het is nog breder.  Zie voor meer informatie in eerdere blogs over dit project, hier en hier.

  Op Helen Parkhurst was het een project met VWO5 van 10 weken, op Huizermaat hebben we er met VWO4 er een turbo-variant van gemaakt, twee voorbereidende lessen en, als keuzeproject,  in een projectweek 4 hele dagen. Op Huizermaat hebben we ook intensief samengewerkt op een besloten Facebook-pagina. Hierdoor was directe feedback en hulp … Continue reading

  European Conference on Literacy Madrid: July 3-6

  Please attent the 20th European Conference of Literacy, with the main theme “Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st. Century“.

  As organizers, we encourage teacher-educators and teachers, researchers, librarians, students, parents, etc. to actively participate in this event.
  The AELE team informs that this European Conference takes place in parallel with a new edition of Ibero-american Forum “Literacy and Learning” to improve the communication node between cultures and the exchange of experiences and research knowledge.
  For specific information about XX European Conference, the link is: http://aelemadrid2017.com/en/xx-european-conference/  The schedule is already online . And I will be there too, as a ‘highlighted rapporteur’. Topic: Literacy in a digital age: an interesting and big challenge for (language) teachers.

  Continue reading

  Schrijven als een proces van goudwinning, van grondstof tot eindproduct

  In het schooljaar 2016-2017 heeft een groep VWO4/5-leerlingen van het Helen Parkhurst in Almere deelgenomen aan de lesmodule ‘Verborgen Familieleden’. De leerlingen gingen op zoek naar sporen van een overleden familielid, soms tot wel zeven generaties voor hen. Uiteindelijk doel: op basis van de gevonden informatie bij Nederlands een meesterproef schrijven die verwondert, intrigeert en verrast.
  De opdracht De Meesterproef is een invulling van het schrijfonderwijs op Helen Parkhurst.  In deze module wilden we echter ook onderzoeksvaardigheid en onlinegeletterdheid geïntegreerd onderwijzen: zijn leerlingen in staat om goede en bruikbare bronnen te vinden en te beoordelen op bruikbaarheid en kunnen zij de gevonden informatie ook goed synthetiseren. Een derde doel was om te kijken of leerlingen in staat zijn een ander tekstgenre te produceren dan een … Continue reading

  HSN Conferentie 2017 Call for papers

  Call for papers (uiterlijk 25 maart 2017)

  De conferentie HSN-31 (24 en 25 november 2017 in Zwolle) beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: basisschool, secundair onderwijs op alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso), hogeschool/universiteit en lerarenopleidingen. Wij verwachten weer een tachtigtal presentaties / workshops te kunnen plaatsen in de parallelle programmakolommen. Ga voor de meest recente informatie naar de website van de HSN.

  De stichting HSN Conferenties Onderwijs Nederlands roept docenten, didactici en anderen op om zich als spreker of workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel. Er wordt in het algemeen vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en het vernieuwende karakter van de presentatie. Gedacht wordt aan programmakolommen die gericht zijn op onderwijstypen (bv. primair onderwijs, hoger onderwijs, mbo – i.e. … Continue reading

  Vilnius, Conference Literacy in the digital Age

  Op 20 januari 2017  was ik aanwezig op de Conferentie Literacy in the digital Age in the Lithuania National Library in Vilnius, Litouwen en mocht daar een keynote geven. Hier deel ik de presentaties. Zie de links. Kom regelmatig terug voor de aanvullingen.

  CONFERENCE: LITERACY IN THE DIGITAL AGE
  FRIDAY, JANUARY 20th, 2017
  The Lithuania National Library, Vilnius

  10.00-12.00     Plenary session (simultaneous translation)Chair: Daiva Penkauskienė

  12.00-12.30     Coffee break

  12.30-14.00     PARALLEL SESSIONS

  I. Literacy and special needs education: different approaches and … Continue reading

  Docentontwikkelgroep ‘Schrijven op de schop’ is van start


  De docent-ontwikkelgroep ‘Schrijven op de schop’ is van start. Lees hier meer over hier en hier.
  Ik heb gisteren een Facebook-groep gestart. Dit is een besloten groep, maar wel zichtbaar voor iedereen. We gaan actief aan het werk online via Facebook en GoogleDrive en in levende lijve. Eind januari nodig ik de deelnemers uit op mijn school Helen Parkhurst in Almere voor een eerste bijeenkomst, in newspeak een kick-off meeting.
  Maar de online wereld is ongeduldig. Gisterenavond was er gelijk een zeer grote hoeveelheid collega’s die lid wilde worden worden van de FB-groep. We hebben echter besloten dat we niet zo maar nieuwe leden toelaten tot de FB-groep en de Google werkomgeving. Als je toch echt-echt mee wil doen en ideeën en ervaring hebt … Continue reading

  Docentontwikkelgroep Schrijven van start: Geef je op!

  Per 16/12/16 hebben zich 23 collega’s (1 man!) aangemeld. Het wordt een volle klas. Vandaag laatste dag voor inschrijven. Recent heb ik in een blogbericht en op de Facebookpagina’s Actief leren zonder cijfers en Leraar Nederlands een oproep gedaan om samen te werken aan het ontwerpen van een leerlijn voor schrijven, waarbij formatief toetsen/ feedback, keuzevrijheid leerlingen/ leertrajecten, verschillende manieren van afsluiten, online en offline samenwerken en integratie met onlinegeletterdheid onderdelen zijn.
  Tot mijn vreugde hebben  veel mensen enthousiast gereageerd, dus we gaan van start. Ik vraag iedereen die geïnteresseerd is een kort formulier in te vullen. Klik HIER. Deze informatie deel ik dan later met jullie en op grond daarvan doe ik een voorstel voor de volgende stap. Een eerste live bijeenkomst op mijn school is bijvoorbeeld mogelijk. Ik heb er veel zin … Continue reading

  Leerlijn schrijven herschrijven. Het kan en moet beter.

  Laten we samen aan de slag met het ontwerpen van een moderne leerlijn schrijven. Deze behoefte heb ik als leraar Nederlands en sluit ook aan bij mijn onderzoek en ontwikkelwerk rond onlinegeletterdheid.
  Ik heb net een oproep via de sociale media gedaan om samen na te denken over en te gaan ontwerpen van een leerlijn schrijven. Mijn invalshoek is bovenbouw VO, maar onderbouw VO en MBO hebben natuurlijk eenzelfde probleem, denk ik.
  De schoolboeken leveren niets bruikbaars, het is alleen schrijven voor een cijfer, leerlingen worden hetzelfde behandeld, nieuw mogelijkheden krijgen geen aandacht, leerlingen kunnen geen individueel traject kiezen, (zie verder beneden). Ook is schrijven tegenwoordig in in onze crossmediale informatieomgeving heel anders dan vroeger. Dit kan beter.
  Ik ben heel benieuwd naar andermans ideeën en … Continue reading