Brussel: HSN Conferentie 2018. Nog maar een dag voor indienen voorstel

De HSN conferentie vindt dit jaar plaats in Brussel op 16 en 17 november. Zie informatie op de site van de HSN.
Ruim twee maanden geleden heb ik hier een Call for Papers voor de HSN-conferentie 2018 gepubliceerd. De deadline is 21 maart 2018. Dat is morgen.
Ik ben weer (mede)kolomleider voor de stroom Innovatie/ Digitale geletterdheid.  Het enthousiasme vanuit Nederland laat te wensen over. Je hebt nog een dag om je voorstel in te dienen. Doe het via dit formulier!
Neem contact met mij op als je nog vragen of wensen hebt. Of je voorstel wordt overgenomen door de programmacommissie is van een aantal factoren afhankelijk.

Call for Papers HSN-32 in Brussel.

De HSN-conferentie 2018 vindt plaats op 16 en 17 november in Brussel. Op de website van de HSN-conferentie is de nieuwe Call for papers geplaatst. Als je een bijdrage wil leveren, vul  dit formulier in voor 21 maart.

Naar verwachting staan er weer een tachtigtal presentaties/workshops en andere activiteiten op het programma. Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland docenten, didactici en anderen op om zich als spreker/workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel.

Er wordt vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de presentatie. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling. Gedacht wordt aan programmakolommen die gericht zijn op onderwijstypen (bv. basis-, hoger onderwijs, mbo) en aan themakolommen als:

 • literatuuronderwijs;
 • leesbevordering;
 • Innovatie, w.o. nieuwe media; digitale geletterdheid
 • taalbeschouwing;
 • taalvaardigheid secundair/voortgezet onderwijs;
 • taal- en letterkunde;
 • lerarenopleiding basis/secundair onderwijs;
 • Nederlands in een meertalige context;
 • evaluatie.

Deze opsomming is niet uitputtend en kan nog aangepast worden.
Ik hoop op veel mooie voorstellen en natuurlijk weer veel vrienden en collega’s te mogen ontmoeten.

Call for Contributions to International ELINET Symposium 2018 “Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity”.

Call for Contributions to International ELINET Symposium 2018 “Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity” July 23-24, 2018, Cologne, Germany. For more details on programme click here. Please submit your contribution and a brief CV until March, 30 2018 to communication@eli-net.eu

 

Organizer
ELINET Association (European Literacy Policy Network) & University of Cologne.

The two day symposium will offer various opportunities to share ideas and perspectives on current and future literacy issues around participation, inclusion and equity. The symposium strives to produce outcomes in terms of statements on key-questions for the future, and policy statements. Participants are invited to share their research and good practices and to contribute to

1) Thematic Sessions I & II (contribution of 15 minutes, abstract max. 300 words) for the following topics:
I: Early literacy teaching: Skills, teaching practices and professional development. (Chair: Renate Valtin / Eufimia Tafa)
II: Teaching disciplinary literacy in all subjects – new research and practices (Chair: Sari Sulkunnen)
III: “Make every teacher a teacher of literacy” – new approaches in teacher education and professional development. (Chair: Christine Garbe)
IV: The Effective Integration of Migrants into the Education System: challenges and solutions (Chair: Viv Bird)
V: European Education and Lifelong Learning Networks Round Table: exploring a common agenda and future policy messages (Chair: Viv Bird)
VI: Digital Literacy Frameworks: how to equip citizens with needed skills for the 21st Century (Chair: Fabio Nascimbeni)
VII: Language teaching in the digital age (Chair: Jeroen Clemens)
VIII: International Literacy Assessments: Analyzing the results of PIRLS 2016 (Chairs: William G. Brozo / Gerry Shiel)
IX: The Gender Gap in Literacy: How to engage boys? (Chairs: William G. Brozo / Christine Garbe)
Please note that you are free to suggest additional sections to other topics with four or six contributions (60 Minutes or 90 Minutes)!

2) Poster Sessions “Literacy and participation, inclusion and equity” (Abstract max. 250 word) for
a) Literacy Research Projects
b) Good Practice Projects across all age groups
Selected posters will be publicly exhibited for the duration of the symposium and presenters introduce their project to the audience during two parallel poster sessions (one focussing on research, the other one on good practice) in 3 Min presentations on Monday (16.30 – 17.30).

3) Science Slam (Abstract 250 words)
Participate in the Young Researcher ́s and Professional ́s Literacy Slam competition and win the “Literacy Slam Award 2018” of 1.000 Euro! Present a short and appealing contribution on this topic: ‘Facing the challenge of heterogeneous populations and closing the gaps. How can literacy teaching and learning for all improve the lives and opportunities for marginal groups such as migrants and other traditionally excluded groups?’
In this format we invite YOUNG researchers and practitioners to present their (ongoing or completed) research projects or good practice projects on the above topic in a speech or performance of 10 minutes. A jury will rate your performance and the winner will be awarded with 1.000 Euro. All 6 invited speakers will have the opportunity to participate in the subsequent panel about their topics.

Organisers
Prof. Dr. Christine Garbe, Chair of ELINET Association; University of Cologne, Germany
Viv Bird, ex Chief Executive of Booktrust, UK
Prof. Dr. Patricia Schillings, University of Liège, Belgium
Dr. Sari Sulkunen, University of Jyväskylä, Finland
Prof. Dr. Eufimia Tafa, University of Crete, Greece
Prof. Dr. Renate Valtin, Humboldt University Berlin, Germany
Prof. Dr. William G. Brozo, George-Mason-University, Fairfax, VA, U.S
Drs. Jeroen Clemens, Utrecht, Netherlands
Dr. Fabio Nascimbeni, Universidad International de la Rioja, Spain
Dr. George Manolitsis, University of Crete, Greece
Prof. Dr. Gerry Shiel, St. Patrick ́s College, Dublin, Ireland

Location
University of Cologne, Main Campus, Seminar Building, Albertus- Magnus-Platz 1, 50931 Köln
No conference fees are requested, except a small contribution towards catering. Participants will have to cover travel and accommodation costs by themselves.
Accomodation: The organizing team has reserved rooms in different hotels in Cologne which can be booked individually by participants Details will be communicated on the ELINET platform www.eli- net.eu/events/elinet-association- symposium-2018-cologne/
Conference languages: English (in most sections and plenary events), German is possible for some sessions.

HSN Conferentie 2017: een terugblik

De 31ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands was een groot succes. Er waren meer dan 500 deelnemers tijdens de twee dagen. Windesheim had alles geweldig georganiseerd, ruimtes, verzorging en ondersteuning. Hiervoor hulde.
Omdat ik het wel belangrijk vind veel te delen zal ik proberen hier zoveel mogelijk presentaties uit de stroom Innovatie en Digitale geletterdheid, waar ik stroomleider en zaalvoorzitter was, te delen.

Hier vind je het programma van vrijdag en zaterdag, zodat je nog even kan kijken waar je heen bent geweest of waar je niet bent geweest. De mooie conferentiebundel werd aan het begin al uitgereikt en zal later (maar de Taalunie is wat traag hierin) ook te downloaden zijn. Helaas worden de presentaties nog niet gedeeld op de site van de HSN. Hier staan alleen de presentaties waar ik het materiaal van heb ontvangen. Kom regelmatig terug om de aanvullingen te kunnen zien.

HSN Conferentie Onderwijs Nederlands Programma online

Inmiddels is het programma voor de 31ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (24 en 25 november 2017 in Zwolle) op de website geplaatst. Ga voor de meest recente informatie naar de website van de HSN. Zie het mooie programma en bedenk welke workshops je wil bezoeken. Het worden twee leerzame dagen. Een must voor de professionele docent, die het onderwijs Nederlands nog beter wil maken. Kom naar Zwolle.
Bedankt, alle collega’s die zich al hebben ingeschreven. Er zijn nog een paar plaatsen open, je kan je nog inschrijven.

De conferentie HSN-31  beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: basisschool, secundair onderwijs op alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso), hogeschool/universiteit en lerarenopleidingen. Wij hebben een tachtigtal presentaties / workshops kunnen plaatsen in de parallelle programmakolommen. Ik ben, samen met mijn Vlaamse collega Jordi Casteleijn, verantwoordelijk voor de kolom Innovatie en digitale geletterdheid

 • Basisonderwijs
 • Lerarenopleiding basisonderwijs
 • Taalvaardigheden 12 – 18 jaar
 • Lerarenopleiding Secundair/Voortgezet Onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Mbo (Bso/Tso)
 • Nederlands in een meertalige context
 • Innovatie en digitale geletterdheid
 • Taalbeschouwing
 • Leesbevordering
 • Literatuuronderwijs
 • Taal- en letterkunde

 

UNESCO Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL)

As mentioned in an earlier post  on 7 September the Core Group of the Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL) will hold a one-day meeting. I will participate in this meeting as an observer.
For those of you who are not familiar with the GAL some information.

The UNESCO Institute for Lifelong Learning, one of UNESCO’s specialist institutions with a core mandate for literacy and lifelong learning, has been asked by UNESCO to lead the consultation process for establishing the Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL). As literacy will play a direct or indirect role in achieving many of the Sustainable Development Goals (SDGs), GAL aims to help Member States make accelerated progress towards the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Alliance, which will be composed of experts and representatives of UN and government agencies, donors, national and international non-governmental organizations, and the private sector, will work towards improving literacy for sustainable development through concrete action and tangible outcomes.

Reasons for establishing GAL

The international community recognizes literacy as an ‘indispensable foundation for independent learning’ in the Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action. ‘A world with universal literacy’ is also a key part of the vision set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted by the United Nations General Assembly in 2015. The Agenda’s target for literacy is ‘to ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy’ by 2030 (Target 4.6). GAL aims to help Member States achieve this ambitious target.

Challenges for GAL

GAL will encourage policy coherence and take action to promote the mobilization of resources, the availability of high-quality and timely data through improved assessment and monitoring, the effective utilization of information and communications technology, and the creation of multi-stakeholder partnerships at regional and national levels. Furthermore, GAL will be transversal in three ways: across age (from early childhood through to adulthood); across languages and cultures (with special attention paid to gender, diversity, inclusion and empowerment); and across sectors (such as education, health and sanitation, agriculture, environment and climate, employment and industry, and urbanization and migration). In short, GAL will stimulate and promote collaborative programmes that connect literacy with the sustainable development agenda within a lifelong and life-wide approach.

GAL will be shaped by Member States and development partners as an effective platform for sustained action at all levels. Some promising pathways include:

 • fostering innovation and the creative use of technology;
 • supporting decentralized, community-managed learning centres;
 • promoting literacy assessment practices that enhance learner motivation and improve programmes;
 • placing an emphasis on using literacy and numeracy skills in daily life; and
 • offering a large menu of options in different languages to address diverse learning needs.

Elinet New Association & Thematic Working Group Digital Literacy

This post is bilingual,  English & Nederlands

Elinet, de European Literacy Policy Network, heeft op de 20th European Literacy Conference, besloten te veranderen van een instituut waarvan alleen ‘legal bodies’ lid waren in een Elinet Association, waar individuele experts de belangrijkste leden zijn.
Ik ben gevraagd lid te worden van de Thematic Working Group (TWG) Digital Literacy.  ” Full members are individuals working in the area of literacy. They have a vote at the annual General Assembly (GA) and are eligible for the (EC).  Bekijk hier de doelen en plannen.

Go English version

De website van Elinet zal binnenkort worden aangevuld met informatie over het symposium in Madrid.  De visie van Elinet is “that everyone in Europa shall be literate. The term ‘literacy’ covers all forms of reading and writing (written communication) in print and digital media.” In Elinet werkt een grote groep Europese landen samen om dit doel te bereiken. Ook publiceerde Elinet een European Declaration of the Right to Literacy. Elinet heeft, met subsidie van de EU vanuit het Lifelong Learning Programme onderzoek gedaan.

Ik was een van de founding members (en de enige founding father). Het is een nieuwe en veelbelovende uitdaging. Ik hou jullie op de hoogte.

 

 

 

 


English version

On the 20th European Literacy Conference, Elinet,  European Literacy Policy Network, had his own symposium. On July 5th, Elinet changed from an institution were only legal bodies were members into an Elinet Association, were individual experts will be the preferred members. Full members are individuals working in the area of literacy. They have a vote at the annual General Assembly (GA) and are eligible for the executive committee (EC). Look here for more details  

 

I was invited to become a member of the Thematic Working Group (TWG) Digital Literacy. I’m glad to contribute to this working group.

The vision of Elinet is “that everyone in Europa shall be literate. The term ‘literacy’ covers all forms of reading and writing (written communication) in print and digital media.” There is a large group of European countries collaborating in Elinet. Elinet published the European Declaration of the Right to Literacy.and did research with grants from the European Union,  Lifelong Learning Programme.
The Elinet website will be updated soon and give all the information about the new association and the symposium in Madrid.

I was one of  the founding members of Elinet Network (and the only founding father). Its a new and promising challenge. I keep you informed.

The European Literacy Trail at 20th European Conference on Literacy

Since 1991 I’m a member of IDEC and ILA. So I want to share some information on this also on my personal edublog and sometimes I crosspost some information on activities here from the IDEC website  were I am the postmaster too.  Here more information on the 20th European Conference on Literacy, which takes place in Madrid from tomorrow and were I am now. I write this in English, showing my good will to my international friends.
The European collaboration goes way back. This is the 20the European Conference on Literacy, so 40 years of networking for literacy. See the beautiful poster. Since the European associations organized all these conferences each organisation wrote a report about their history. Look at the reports at  the history of each the associations. And we made a beautiful poster out of this. Look at it and marvel.


 

 

20th European Conference on Literacy History European Associations IDEC

Next week the 20th European Conference on Literacy starts in Madrid.  We are very proud of this. I’m involved in the organizing committee and one of the highlighted rapporteurs, leading round table discussion on digital literacies. I also have a workshop on this topic.
Since the European associations organized all these conferences we decided at our last meeting to write a 2 page report about the history of each of these associations.
If you are interested in our history, you can read the historical overviews here.  We are interested in your comments.
We will also make a beautiful poster out of this. I will share this with you in this post very soon.


 

CALL FOR PAPERS Literacy Association of Ireland 41st International Conference

Literacy Association of Ireland
41st International Conference
Marino Institute of Education, Dublin
October 5th-6th 2017

LAI invites proposals for papers, workshops and poster presentations for its 41st annual international conference. The theme of this year’s conference is Perspectives on Literacy: Bringing voices together.
The conference will explore research and practice across a wide range of topics relating to literacy across all educational sectors (early childhood, Primary, Post-Primary, tertiary and educational services).
Cuirtear fáilte faoi leith roimh pháipéir nó cheardlanna i nGaeilge.

DATE (for all presentations)                    6th October 2017
KEYNOTE SPEAKER                                PJ Lynch. Children’s Laureate, Illustrator, Author

PROPOSAL SUBMISSIONS
Proposals for papers or workshops (150-300 word abstract) should be submitted by June 12th, 2017, using the electronic form at www.literacyireland.com
Queries by e-mail to LiteracyIreland@gmail.com
Please watch our website for ongoing updates and follow us on Twitter @LiteracyIRL

De Literacy Association of Ireland is lid van het International Development in Europe Committee van de International Literacy Association en van de Federation of European Literacy Associations. Van beide professionele netwerken ben ik ook lid.