ELINET EU project on Literacy

One in five 15-year-old Europeans, as well as nearly 75 million adults, lack basic reading and writing skills. Not only does this make it hard for them to find a job, it also increases their risk of poverty and social exclusion.
The European Literacy Policy Network ELINET was initiated to gather and analyze policy information; exchange policy approaches, good practice, and initiatives and raise awareness of the importance of acting now to reduce the number of children, young people and adults with low literacy skills by 2020. ELINET is formed of 79 partner organizations from 28 countries.
 The network has received funding from the European Commission to complete a two year work program. During this time, it will develop tools that can be used by different members as well as supporting existing and encouraging new activities. You can visit the EU Elinet project site (still under construction).
On the Annual Convention of the International Reading Association in New Orleans, 10 – 12 of May 2014, Christine Garbe and Renate Valtin talked about the EU-Project Elinet. You can find the presentation here ELINET_Presentation-IRA conference New Orleans_final version

Proof of my international work on literacy ;-)

As I told you in a recent blogpost I’m also active in the International Development in Europe Committee of the International Reading Association. In the last Reading Today magazine of the IRA there is an article on the one of our activities, the International Leadership Workshop in Ljubljana last januari.
See the picture below taken of that article. Even more interesting because you can see me in the picture at the right side upper corner. So, this is proof I really participated 😉

IDEC workshop Ljubljana Slovenia 2014

Een stap verder naar een community ?

Het zijn Modern Times. Ik zit nu op de boot van Turku, Finland naar Stockholm en schrijf daar dit blogbericht. Naast het netbook liggen de iPhone en de ereader en vragen ook aandacht. En al deze apparatuur past makkelijk achterop de motor.

Sinds het begin van de jaren 90 ben ik lid van de International Reading Association. In dezelfde tijd heeft Nederland een Nederlandse afdeling van de IRA opgericht, genaamd RAIN, Reading Association in the Netherlands. In de eerste 10 jaar is die afdeling heel actief geweest in Nederland. We hebben conferenties georganiseerd en 9 boeken gepubliceerd bij Eburon. De laatste jaren is de afdeling in Nederland slapende. We gaan proberen er weer leven in te blazen. Interesse: neem contact op.

Op Europees niveau is Nederland / ben ik heel actief gebleven. Er is een International Development in Europe Commitee (IDEC), een netwerk van associaties van de IRA in Europa. Toen ik er bij kwam als vertegenwoordiger van Nederland bestond de IDEC uit 4 landen, inmiddels zijn dat er al 30. Kijk op de website van de IDEC voor meer informatie. De IDEC komt twee keer per jaar bijeen en probeert op allerlei manieren in samenwerking te werken aan het verbeteren van de geletterdheid ( lees- en schrijfvaardigheid en literatuur) in Europa. We organiseren elke twee jaar een European Reading Conference en andere conferenties, zetten gezamenlijke projecten op, organiseren uitwisselingen en ondersteunen elkaar. De volgende Europese Conferentie is volgend jaar in Mons, Belgie. Wordt weer heel interessant, dus kom er ook heen. Ook kan je nog voorstellen doen daar zelf een presentatie te geven. Kijk op de website van de The 17th European Conference on Reading , July 31– August 3, 2011 , Mons

Naast de IDEC hebben we op Europees niveau net een nieuwe Federatie opgericht de FELA, Federation of Literacy Associations. Dit is geen onderdeel van een grotere organisatie, zoals de IDEC,  maar een nieuwe Europese Federatie die projecten en onderzoek wil gaan stimuleren en uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de website van de FELA.

Afgelopen week heb ik vergaderd met zowel IDEC als FELA. Het is heel duidelijk dat beide groepen nog niet van web 1.0 naar web 2.0 zijn overgegaan, maar dat ze dat wel willen. Ik ben sinds het begin de webmaster van de IDEC geweest. Ik heb ook  mensen geholpen met het opzetten van een WIKI, nog bijna niemand schrijft een blog. Er zit nog niet zoveel vooruitgang in.
Wat nu  duidelijk werd, was dat men wel veel meer gebruik wil gaan maken van nieuwe mogelijkheden om kennis te delen en samen te werken. En dus het tijdperk van de website wil verlaten. Het probleem is dat de meeste leden van de IDEC nauwelijks digitaal geletterd zijn en dat de IDEC nauwelijks geld heeft.
Ik heb toegezegd om voor de volgende vergadering in januari weer eens heel goed te kijken naar wat we hebben ( website etc. ) en een voorstel te doen hoe we verder kunnen. De meeste leden willen dan ook graag een workshop om verder te komen.

Oproep: ik wil graag met een aantal mensen die ervaring hebben op dit gebied  om de (digitale) tafel zitten om te brainstormen over mogelijkheden. Ik zie dat ik het niet alleen kan. Misschien kan er later wat geld komen voor je inzet, maar in eerste instantie niet. Wie wil dit met mij doen?

Prijs van Microsoft en USAID voor WIKIproject HP-Macedonie ( vervolg)

Het WIKI-project dat wij al 2 1/2 jaar uitvoeren met een school in Macedonië heeft in december j.l. een prijs gewonnen van Microsoft en USAID in Macedonië. Iets meer informatie daarover hebben we net gekregen.

Microsoft and USAID ‘Partners in Learning and Primary Education Project.
On 10 December, at the premises of the hotel Aleksandar Palace, Skopje, (…) was the presentation of works and the remuneration of the best projects that took part in the first Microsoft Innovation Educators Forum in Macedonia.
For the first time teachers in Macedonia, especially innovative ones, took the opportunity to present their projects to show how technology and new developments can enhance the educational process and to improve communication between all stakeholders in this process, in and outside school.
On the first Microsoft Innovation Educators Forum presented 150 teachers with 43 projects involving more than 5,000 students. They competed in one of three categories:
– Innovations in the content of the project
– Innovations in collaboration between teachers and students in and out of school
– Creativity and innovation in the use of technology
Moderator of the event was the bank Ademi, head of the program Microsoft “Partners in Learning” and also organizers and representative from the government, creator of educational policies.
On this occasion the Minister of Education and Science of the Republic Macedonia. Mr. Nikola Todorov, stressed the need, especially today, by introducing the latest trends and technologies in the educational process as a fundamental investment in the future state.
Mr. Ilijancho Gagovski, general manager of Microsoft Macedonia, meanwhile, stressed the role of the software giant in the process of development of education, which as he noted, is the only real competitive advantage in today’s knowledge-based economy.
The event was also addressed by Mr. Alexander Woods, director of the Office of Education at USAID, who praised the projects submitted, which he said is an example of how to merge technology and innovation with the educational process. In this way, according to Mr. Woods, students are preparing for new labor markets and have the capacity to find productive work. (…)
The winners of the first Microsoft Innovation Educators Forum.
(….)
Winners in the second category, ‘Innovation in the cooperation between teachers and students in and outside school’ the project MacNed by Anica Petkoska, Maya Smileski and Darko Petkoski all of SEOU “Gostivar” in Gostivar, and Jeroen Clemens, Margo Adriaansens, Douwe Dijksterhuis and Cristian Hartsema from Helen Parkhurst, the Netherlands.

Wikis winnen

Ook over wikis in de klas heb ik een aantal keren geschreven op deze edublog: zie bijvoorbeeld  hier , hier en hier. Ik begin nu een nieuw project met leerlingen uit de derde klas met een school in Turkije.

Ook ben ik een wiki begonnen om studenten van de masteropleiding Nederlands van de HU te begeleiden. Hier verwees ik in mijn vorige bericht al naar.

Met enige trots laat ik ook weten dat het internationale samenwerkingsproject dat we met een school in Macedonië hadden in 2007 en 2008 en waarover ik o.a. hier heb geschreven inmiddels in Macedonie een prijs heeft gewonnen. Ik citeer de docente Anica Petkoska uit Macedonië: ” Mac Ned WIKI was the winner for category  “Innovative Collaboration among teachers and students inside and outside the school.” It was funny to hear your and Douwe, Cristian, Margot names in Macedonian. Here is a link to one of the posters, that me and 4 other Mac students made for the event. Here is a link to the you tube video, made while brainstorming what to put on the PPP, for the event yesterday.”. Er komt nog een link naar een uitgebreidere presentatie. Wel trots natuurlijk.

Verder internationaliseren: projecten Macedonie en Turkije

We starten een derde project met de school in Macedonie. Ik heb een collega, die maatschappijwetenschappen geeft in het VWO gevraagd om te participeren in een samenwerkingsproject met die school in Gosivar. Net als zoals al eerder besproken gaan we werken in en met een WIKI. Onderwerp is elkaars cultuur ontdekken, ‘ compare and contrast’. Leraar Engels doet mee, omdat de voertaal Engels is en zij dan weer betekenisvolle taalopdrachten heeft.
Daarnaast ben ik, als coordinator internationalisering, natuurlijk steeds op zoek naar nieuwe contacten. En hoe korter de lijnen, hoe beter het is. Ik ken de lerares in Macedonie goed, dus dat gaat makkelijk. Nu heb ik net een collega Wiskunde erbij gekregen, die zelf uit Turkije komt. In een gesprek bleek dat hij zijn middelbare schooltijd hij daar op school had gezeten in Trabson aan de `zwarte zee. Hij is nu enthousiast om die school zover te krijgen dat die met ons, misschien in een Comenius project, wil gaan samenwerken. Ik heb een lang traject voor ogen: voor zomer kennismaken, najaar kunstproject en beta-project, voorjaar talenproject en najaar 2010 op bezoek. Het zal mij benieuwen.
Op deze manier ook bezig met het vergroten van draagvlak voor internationaliseren.

TeachMeet korte presentatie

Mijn powerpresentatie op TeachMeet 2009 gaat over Blogs en Wikis in het VO.

Mij lukte het niet om in de  presentatie TeachMeet 2009 op slideshare de links te laten werken. Dat leer ik vast wel op de TeachMeet van een wizzwoman or -man. Nu maar even ouderwets hier ook de links neerzetten. 
 

  1. Internationaal samenwerken door leerlingen: Macedonië
  2. Kennis delen en communiceren met colllega’s en management: Internationaliseren
  3. Reflecteren: Blogs door leerlingen
  4. Samen bouwen van een informatiebron: Librarything met leerlingen

BETT & Madrid. Het leven valt wel mee.

Ben net door Apple Nederland uitgenodigd om mee te gaan naar de BETT. Ik was verrast, maar blij verrast. Op de I&I conferentie had ik uitgebreid gepraat met Nils van Apple Nederland. Afspraak gemaakt dat hij op mijn school de verworvenheden en mogelijkheden van Apple zou komen vertellen.
Als ICT coordinator van mijn afdeling en coordinator van de hele school val ik blijkbaar in de prijzen. Hoera. Ik zal met de school overleggen of ze mij wel twee dagen kunnen missen.
Of eigenlijk 3 , want de dag daarna ga ik naar Madrid voor een conferentie en vergadering ( vrijdag – maandag) van de IDEC een overleggroep van 30 landen in Europa die allemaal een afdeling hebben van de International Reading Association. Ik ben de voorzitter van de Nederlandse afdeling. Het leven is zo gek nog niet 😉

Wikimedia conferentie 2008

Ik ben gevraagd een presentatie te geven op de Wikimediaconferentie Nederland 2008. Vorig jaar had ik verteld over onderzoek naar samenwerkend leren via een wiki  en zij zijn nieuwsgierig naar de ervaringen.

Ik heb toegezegd en ga over die ervaring vertellen en over internationaliseringsprojecten met wikis (Nederland-Macedonie) die ik vorig jaar en dit jaar in de klas doe. Ook wil ik vertellen mijn mislukte poging een kennisdeel-wiki op te zetten, waarover later.

Leuk om gevraagd te worden en de ervaringen te delen.

Workshop Internationaliseren

Maandag 6 oktober mag ik als vers aangestelde coördinator Internationaliseren van de school 2 workshops geven op een studiedag over internationaliseren. Wie heeft goede ervaringen met workshops die zij/hij heeft meegemaakt of zelf gegeven over dit onderwerp?

De meeste collega’s zijn hier helemaal niet mee bezig en ik wil dus vooral bezig gaan met met elkaar te praten over de mogelijkheden en de voordelen van internationaliseren in ons onderwijs. Ook de noodzaak moet wel aan de orde komen.