Archief van
Categorie: onderwijsverbetering

Docentontwikkelgroep ‘Schrijven op de schop’ is van start

Docentontwikkelgroep ‘Schrijven op de schop’ is van start

De docent-ontwikkelgroep ‘Schrijven op de schop’ is van start. Lees hier meer over hier en hier. Ik heb gisteren een Facebook-groep gestart. Dit is een besloten groep, maar wel zichtbaar voor iedereen. We gaan actief aan het werk online via Facebook en GoogleDrive en in levende lijve. Eind januari nodig ik de deelnemers uit op mijn school Helen Parkhurst in Almere voor een eerste bijeenkomst, in newspeak een kick-off meeting. Maar de online wereld is ongeduldig. Gisterenavond was er gelijk een…

Lees Meer Lees Meer

Docentontwikkelgroep Schrijven van start: Geef je op!

Docentontwikkelgroep Schrijven van start: Geef je op!

Per 16/12/16 hebben zich 23 collega’s (1 man!) aangemeld. Het wordt een volle klas. Vandaag laatste dag voor inschrijven. Recent heb ik in een blogbericht en op de Facebookpagina’s Actief leren zonder cijfers en Leraar Nederlands een oproep gedaan om samen te werken aan het ontwerpen van een leerlijn voor schrijven, waarbij formatief toetsen/ feedback, keuzevrijheid leerlingen/ leertrajecten, verschillende manieren van afsluiten, online en offline samenwerken en integratie met onlinegeletterdheid onderdelen zijn. Tot mijn vreugde hebben  veel mensen enthousiast gereageerd, dus we gaan van start. Ik vraag…

Lees Meer Lees Meer

Leerlijn schrijven herschrijven. Het kan en moet beter.

Leerlijn schrijven herschrijven. Het kan en moet beter.

Laten we samen aan de slag met het ontwerpen van een moderne leerlijn schrijven. Deze behoefte heb ik als leraar Nederlands en sluit ook aan bij mijn onderzoek en ontwikkelwerk rond onlinegeletterdheid. Ik heb net een oproep via de sociale media gedaan om samen na te denken over en te gaan ontwerpen van een leerlijn schrijven. Mijn invalshoek is bovenbouw VO, maar onderbouw VO en MBO hebben natuurlijk eenzelfde probleem, denk ik. De schoolboeken leveren niets bruikbaars, het is alleen…

Lees Meer Lees Meer

Luister de Podcast. Mijn ideeën over onlinegeletterdheid en onderwijsinnovatie.

Luister de Podcast. Mijn ideeën over onlinegeletterdheid en onderwijsinnovatie.

Don Zuiderman “In mijn 31e podcast spreek ik met Jeroen Clemens, leraar Nederlands aan het Helen Parkhurst College in Almere. Jeroen is nu vijf jaar bezig met onderzoek naar onlinegeletterdheid. Samen praten we onder andere over hoe het vak Nederlands zich zou moeten ontwikkelen om recht te doen aan het soort teksten waarmee jongeren tegenwoordig te maken krijgen.”. We hebben ook gesproken over de verschillende strategieën voor onderwijsinnovatie en de stroperige situatie bij zowel scholen als de overheid. Klik op de titel…

Lees Meer Lees Meer

Lidmaatschap Commissie Mediawijsheid van de Raad van Cultuur. Een beslissing.

Lidmaatschap Commissie Mediawijsheid van de Raad van Cultuur. Een beslissing.

Vanaf 1 mei 2016 ben ik lid van de commissie Mediawijsheid van de Raad voor Cultuur. De laatste tijd is er veel discussie over de te geringe invloed die leraren hebben op de ontwikkelingen in het onderwijs. En dat gevoel deel ik van harte. Maar als leraren gevraagd worden mee te denken met de overheid in officiële overheidsorganen, zie ik ook veel argwaan. René Kneyber heeft niet alleen maar lof gekregen, toen hij toetrad tot de onderwijsraad. Je zou de politieke…

Lees Meer Lees Meer

It Giet Oan! Een stap verder met de ontwerpgroep onlinegeletterdheid

It Giet Oan! Een stap verder met de ontwerpgroep onlinegeletterdheid

Dit schooljaar ben ik vooral bezig met het ontwikkelen van de concrete praktijk van onderwijs in onlinegeletterdheid. Ik ben blij dat er veel interesse is. Belangrijk is het nu meer concreet te maken door het ontwerpen van lessen en materiaal en dit uit te proberen. We zijn sinds kort weer een stapje verder. Er start een landelijke ontwerpgroep en voor mijn onderzoek werk ik met drie proefscholen die lessen ontwerpen en uitproberen. We gaan kijken of die lessen de leerlingen…

Lees Meer Lees Meer

co-create: livebijeenkomst ontwerpgroep onlinegeletterdheid

co-create: livebijeenkomst ontwerpgroep onlinegeletterdheid

Deze post staat ook onder de tab Ontwerpgroep. Daar zullen vanaf nu de updates komen. De eerste live bijeenkomst van de ontwerpgroep onlinegeletterdheid is op zaterdag 14 november 2015 tijdens de HSN Conferentie. Meer details volgen later. Ik stuur mail daarover aan de mensen die zich hebben aangemeld. Of laat je informeren via de Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid met maandelijks informatie over onderzoek, de ontwerpgroep en lees-, kijk- en luistertips. Het is belangrijk dat onderwijs aandacht besteedt aan onlinegeletterdheid. Maar er is nog…

Lees Meer Lees Meer

Mediawijsheid en Onlinegeletterdheid meer vriendjes

Mediawijsheid en Onlinegeletterdheid meer vriendjes

Leerlingen hebben vaak moeite met onlinegeletterdheid: vaardigheden die te maken hebben met de complexe taaltaak van vooral lezen en schrijven online. Ik vind dat het onderwijs hier veel meer aan moet doen en daarom ben ik ook bezig met onderzoek op dit gebied. Maar een aantal jaren geleden was het moeizaam om het onderwijs hiervoor warm te krijgen. Een van de redenen was  de Babylonische spraakverwarring met de, niet altijd even duidelijke, nieuwe terminologie: 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden…

Lees Meer Lees Meer

De excellente leerling en de verbetering van onderwijs: kijk om je heen

De excellente leerling en de verbetering van onderwijs: kijk om je heen

UPDATE 12-03-15  (oorspronkelijke blog 16 juni 2014) Herhaalde oproep: ik wil graag meer mooie voorbeelden van het inzetten van excellente leerlingen op school laten zien. Vertel erover in een commentaar op deze blog of stuur mij die toe. We hebben veel in huis, maar moeten dan wel zien en gebruiken. Er wordt de laatste tijd veel gepraat over excellente leerlingen en over meer uitdaging in het onderwijs. Dat gebeurt meestal op de top-down manier en nogal neerbuigend voor de leerlingen….

Lees Meer Lees Meer