Het project Verborgen Familieverleden gaat van start

Het project Verborgen Familieverleden gaat volgende week van start in mijn VWO5-klas. Helen Parkhurst, de school waar ik werk als leraar Nederlands, maakt er al reclame mee. We hebben er zin in. Betekenisvol leren, onderzoeksvaardigheden, hogere orde vaardigheden en onlinegeletterdheid in een. Wat wil je nog meer als leraar en als leerling. Zie ook eerdere post.

Helen Parkhurst — Daltonschool voor mavo, havo en vwo in Almere 2016-08-30 22-33-48

Onderzoeksconferentie 2015 Kennisnet NRO

Op 24 juni heeft Kennisnet en de NRO een Onderzoeksconferentie georganiseerd. Zo’n 400 onderwijsprofessionals luisterden  in Den Haag naar keynotes en presentaties over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs en ict. Bezoekers van de conferentie ontdekten wat écht werkt door mooie keynotes en veel pitches. Kennisnet heeft een  overzicht van de interessante dag online gezet.
Ik had mocht een van de pitches ( 5 minuten, 5 dia’s) houden over onlinegeletterdheid in het subthema Leven. Ga naar deze pagina en scroll daar naar beneden. De presentatie met als titel ‘Onlinegeletterdheid in het curriculum. Het moet en het kan’ is te downloaden. Hij ging over mijn survey-onderzoek onder leraren Nederlands of zij onlinegeletterdheid willen en kunnen integreren in hun onderwijs. Ja, zij vinden het belangrijk, je ze willen het, maar ze weten niet hoe en de context ( eindtermen, schoolboeken, lerarenopleiding etc.) helpt niet mee. Dus we gaan het samen doen. Power to the crowd.

HSN 27 op 29 en 30 november 2013 te Utrecht. Kom naar de conferentie!

Dit jaar wordt de conferentie Het Schoolvak Nederlands (HSN) georganiseerd in Utrecht op 29 en 30 november 2013. Het programma kan je hier downloaden. De abstracts van de presentaties staan hier.
HSN wil alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: van basisschool via secundair/voortgezet onderwijs tot hogeschool en lerarenopleiding. De oproep eerder heeft veel interessante voorstellen voor presentaties en workshops opgeleverd. De nieuwe kolom Nieuwe Media, waarvan Jordi Casteleyn uit Vlaanderen en ik de kolomleiders zijn is ook helemaal vol. We roepen iedereen die interesse heeft in het vak Nederlands in het onderwijs op zich op te geven voor deze conferentie.

 

nu even ontspannen

bekend, maar o zo waar 😉

einstein cluttered desk

Taalfouten verbieden in het examen ??

Tot op hoge leeftijd kan je voor de gek worden gehouden. Onderstaand bericht plaatste ik op dit edublog. Het leek een te ver doorgeschoten voorstel, maar het paste goed in de voorstellen om taal belangrijker te maken in het onderwijs. Dat laatste vind ik ook en het zou taalbeleid in het onderwijs ten goede komen als er ook wat strenge externe motivatie zou komen voor leerlingen. Het paste dus helemaal goed in mijn denkraam.
En, zoals we al heel lang weten, houden wij niet van cognitieve dissonantie en passen we dus wat we lezen vaak te snel aan aan wat je wil lezen. Ik lette dus niet op de datum van het bericht: 1 april.
Gelukkig hebben we kritische geesten en nuchtere lezers als  Wilfred Rubens, die het hoofd koel huden. Dank je, Wilfred.
Maar het onderwerp blijft een punt van aandacht van mij. Misschien iets voor de oplettende lezers die toch de politiek in willen?

<het eerste bericht>

Op de onderwijsblog van de NRC stond een interessant bericht ” Examenkandidaten moeten op álle vakken tijdens het centraal schriftelijk examen foutloos Nederlands schrijven, niet alleen op het examen Nederlands zelf. De leerlingen mogen geen spelfouten maken, want ook taalfouten tellen mee. De onderwijswoordvoerders van het CDA en de SP hebben gisteren een motie met die strekking ingediend tijdens het debat over het wetsvoorstel over verhoging van het taal- en rekenniveau in het onderwijs.”
Dit zou wel goed zijn voor het serieus aanpakken van het taalbeleid op school. Ertegen pleit dat de validiteit van de toetsen voor andere vakken in het geding is. Wordt taal dan meegerekend of hoe willen ze het regelen?
Volgens mij hebben de politici wel een klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Maar wel een interessante gedachte om eens wat serieuzer over na te denken.

Gastcolleges Nederlands en ICT

Ik ben inmiddels ook begonnen met een reeks gastcolleges voor masterstudenten Nederlands over Nederlands en ICT. Ik begonnen ook hen enthousisiast te maken over bloggen in de klas. Waarschijnlijk gaat een aantal studenten, allemaal docenten voor de klas, dit ook uitproberen. Ik heb voor ICT en Nederlands een WIKI ICT Nederlands gemaakt. Het is nog in een beginstadium. Kijk daar eens naar en geef commentaar en aanvullingen. Je kan een inlog aan mij vragen als je mee wil schrijven.

Edubloggersdiner 09

Net terug van het Edubloggersdiner 2009, weer in Utrecht. Er waren meer dan 25 mensen aanwezig in een leuk restaurant met goed eten en drinken. Bekijk de video van Jeroen Bottema voor een sfeerimpressie.
Het was reuze gezellig en ook weer handig om met medebloggers de laatste dingen waar je mee bezig bent door te nemen, of de voor- en nadelen van bloggen en twitteren. Of met Pierre eens verder te praten over de nieuwe mogelijkheden van de ebooks. Zoals je ziet in de video werd Moqub ook virtueel bij het diner betrokken. Dat dat zo maar kan 😉
Veel van de aanwezigen zijn morgen en/of overmorgen op de Onderwijsdagen, ook in Utrecht. Dus handig dichtbij. Ik ga ook op woensdag, uitgenodigd door Surf om eens te komen kijken en daar wat over te bloggen. Een hele eer en opgave. Ik ga in elk geval naar de workshop van Pierre en Jeroen over ebooks. Dit onderwerp vind ik heel interessant en daar gaat in de nabije toekomst veel mee gebeuren, denk ik.

Als je nadenkt over zo’n edublogdiner en over bloggen en twitteren in het algemeen, zie je dat in de laatste tien jaar, misschien zelfs de laatste vijf, het delen van informatie en kennis ontzettend is toegenomen en voor veel mensen heel gewoon is geworden. Ik herinner mij dat in de begintijd de vakcommunities van Kennisnet / De Digitale School heel moeizaam op gang kwamen. Mensen keken op de site en hadden vaak zoiets als ‘ er staat niets op, dus wat heb je eraan’. Een duidelijke web1.0 houding: informatie halen, niet brengen of samen maken. Ook was de schroom misschien veel groter dan nu. Je wilde pas iets laten zien of delen als je dacht dat het heel erg goed was.
Die laatste houding is zeker bij de jongere generatie helemaal weg. Een voorbeeld is mijn dochter van 17 die vorige week een stop-motion film moest maken voor haar opleiding. Zij ontwerpt iets, vraagt mij commentaar en zet het daarna online. Ze vraagt haar uitgebreide kennissenkring om commentaar. Binnen korte tijd heeft ze wat suggesties en bouwt haar eindproduct. Vanuit het gezichtspunt van een leraar is dit een heel mooi voorbeeld van goed leren.
Blijkbaar is het nu gewoon om voorlopige ideeën, concepten en materialen te delen en deze met anderen beter te maken. Ook voor sommigen van de oudere generatie die je op deze avond zag rondlopen. Ik ben er een voorbeeld van. Dit zie je echt gebeuren bij de edublogscene. Iedereen deelt, geeft commentaar, denkt mee en is trots als een ander iets moois heeft bedacht of gemaakt. Zie naast edubloggen en twitteren ook de grote vlucht van Youtube en bv Slideshare. Zij we nu zelfverzekerder geworden of wat is de verklaring voor deze, wat mij betreft goede, ontwikkeling?
Wat waziger wordt is eigenaarschap: wat is van wie. Of is dit een ouderwetse vraag?  Met Pierre heb ik nog uitgebreid gepraat over Creative Commons en andere manieren om toch nog enigszins eigenaar te blijven van je spullen.
Zo zie je: zo’n dinertje levert weer veel zaken op om te overdenken. Dank iedereen die er was voor de heel gezellige avond.

bloggen maakt je beroemd

Tot mijn verbazing levert bloggen veel meer bekendheid op dan ik ooit had verwacht. De score van deze week:

  1. uitnodiging om naar de Onderwijsdagen van Surf e.a. te komen. Met voorzichtig verzoek er wat over te bloggen
  2. een plaats op de longlist van Dutch Bloggies 2009 in de categorie beste onderwijsweblog.
  3. en vanmorgen in de post. Ik moest eerst twee keer lezen. Een uitnodiging van de koning en koningin van Belgie om 18 november ten paleize aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 2009.  

Het moet niet gekker worden. Ik moet ook nog lesgeven en bloggen 😉

nieuwe plaats al mijn blogs

Als mijn blogs zijn verhuisd naar een nieuwe server. De adressen zijn allemaal veranderd van http://ne.helenparkhurst.nl/blogs/ XX naar de veel makkelijker adres http://hpblogs.nl/ XX
Alles wordt nu nog doorgestuurd, maar het aantal lezers/ abonnees dat in feedburner wordt bijgehouden is flink gezakt. Van deze techniek heb ik geen verstand, maar ik hoop dat het lezersaantal snel weer toeneemt.