Coachen Spreken R&D

Het laatste twintig jaar houd ik me bezig met de invloed en mogelijkheden van de digitalisering / ICT en leren. Zie bv deze twee voorbeelden uit de jaren ’90 toen ik werkte op het APS zie HIER en HIER. De laatste 10 jaar zijn mijn werkzaamheden vooral gericht op onlinegeletterdheid.

Research. Eind 2011 ben ik naast mijn werk als docent Nederlands begonnen aan onderzoek naar onlineletterdheid, eerst als promotieonderzoek, nou als onafhankelijk onderzoeker. Onderzoek richt zich vooral op onderzoek naar effectiviteit van implementatie van samen ontwikkelde lessen en materiaal en de effectiviteit van docentontwikkelteams.

Development/ coaching/ training/ lezingen/ workshops. Er is steeds meer vraag naar meedenken, informeren en hulp/ coaching bij ontwerpen van lessen, lesmateriaal en curriculumontwikkeling rond onlinegeletterdheid. Ik word gevraagd voor conferenties (key-note, workshop), door scholen ( informatie geven, coachen ontwerptrajecten), netwerken (remedial teachers, dyslexiespecialisten), lerarenopleidingen (gastcolleges), professionele organisaties (CED, CPS) en uitgevers ( meedenken, schrijven, coachen). Zie mijn overzicht van de activiteiten van de laatste jaren.

Neem contact op voor bijvoorbeeld:

  • meedenken over onlinegeletterdheid/ informatievaardigheden in het curriculum op school of in de sectie
  • coaching ontwerpen en/of uitvoeren lessen onlinegeletterdheid en onderzoeken van effectiviteit
  • uittesten en op maat maken van testomgeving onlinegeletterdheid bij Nederlands of schoolbreed
  • lezing of workshop
  • gastcolleges
  • meedenken ontwerpen lesmateriaal en didactiek (non)-profit uitgevers of ontwerpgroepen

Ik ben ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de naam Clemens Concepts. Ik ben ook CRKBO geregistreerd, zodat ik bij bepaalde klanten zonder BTW CRKBO_Docentkan werken.

 

 

 

 

Neem contact met mij op als u interesse heeft.

Comments are closed.