Publicaties Pers Podcasts

p025kdt4

Pers

Podcasts ( in Dutch)

Boeken

  • In het op 25 nov. 2017 verschenen Handboek digitale geletterdheid van Kennisnet word ik genoemd als een van de drie Pioniers Digitale geletterdheid. Er staat een uitgebreid gesprek met mij in het handboek en ook elders (bv bij talenonderwijs) kom ik aan het woord. Het Handboek valt hier te downloaden.

Keynotes / Presentations: mijn Slideshare pagina (Dutch and English)

Publicaties
Sommige publicaties zijn ook te bereiken op mijn Academia.edu pagina

Clemens, J. (2018) Digitale geletterdheid en taalvaardigheid. De leraren Nederlands aan zet. [te verschijnen] Levende Talen Magazine4 (mei 2018).

Clemens, J. (2014 e). Eindrapport Survey onlinegeletterdheid (pp. 1–19). Zoetermeer: Kennisnet.

Clemens, J. (2014 d) Onlinegeletterdheid moet omhoog. LBRT Tijdschrift voor Remedial Teaching. 2015 | 01

Clemens, J. (2014 c). Online tekstbegrip en online geletterdheid. Het nieuwe lezen, anders bekekenLevende Talen Magazine4 (mei 2014).

Clemens, J. (2014 b). Onlinegeletterdheid in de 21e eeuw (pp. 1–12). Amsterdam: University of Amsterdam Internal publication.

Clemens, J. (2014 a). Online teksten lezen vraagt om nieuwe vaardigheden. Van Twaalf Tot Achttien, 52–53.

Clemens, J. (2013). Tussenrapport Pilot Survey Onlinegeletterdheid (pp. 1–13). Kennisnet.

Clemens, J. (2001). Gedocumenteerd schrijven in een digitale leeromgeving. In A. Puper , H. Pilot (Eds.), Leren in een informatiewereld (pp. 93–99). Alphen a/d Rijn: Kluwer

Clemens, J., van Eunen, K., & Bohncke, G. (2001). Internet in het MVT onderwijs. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS.

Bohncke, G., Clemens, J., & van Eunen, K. (2001). Internet bij Nederlands. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS

Hacquebord, H., Clemens, J. (1998). De kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland. (J. Clemens & H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon Uitgeverij B.V.

Clemens, J., Henneman, K. (1995). Diagnostiek van leesproblemen in het voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van een instrument voor gespecialiseerde docenten en remedial teachers. In J. Clemens, H. Hacquebord (Eds.), Diagnostiek van leesproblemen (pp. 79–95). Eburon Uitgeverij B.V.

Clemens, J., Hacquebord, H. (1995). Diagnostiek van leesvaardigheid. (J. Clemens, H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon.

Clemens, J. (1994a). Diagnostiek van leesproblemen in het VO. (1) Tijdschrift voor Remedial Teaching.

Clemens, J. (1994b). Diagnostiek van leesproblemen in het VO (2) Tijdschrift voor Remedial Teaching.

Clemens, J., Henneman, K. (1989). Signaleren en diagnostiseren van leerlingen met leesproblemen in het Voortgezet Onderwijs. Phaedon.

Leave a Reply