Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid/ Digitale geletterdheid nr 10

Vanavond om 19.30 ontvangt iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld de 10de Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid/ Digitale geletterdheid 2017/3.
Als u niet kunt wachten kunt u die hier al lezen. U kunt deze nieuwsbrief direct in de digitale bus krijgen door zich aan te melden. Ga hiervoor, en om eerdere nieuwsbrieven te lezen, naar de pagina  Nieuwsbrief.

Ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in commentaar, vragen en suggesties. Wat wilt u wel en niet lezen, waar moet ik meer of anders aandacht aan besteden.

 

Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid #7

p025kdt4

De zevende nieuwsbrief Onlinegeletterdheid is op 10 oktober j.l. verstuurd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: (1) Ontmoetingen in de analoge wereld. Meetings op HSN en in den lande, (2) Professionaliseren: Achter op de fiets en beter herhalen. Hergebruiken en verlagen drempel ontwikkelen en onderzoek doen, (3) Lezen 2016: een driemaster of driedubbel spiegelei. We gaan aan het werk, (4) Recente activiteiten rond onlinegeletterdheid, (5) Luistertip.
Voor het archief Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid kijk HIER. Veel leesplezier en laat wat van je horen.

Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid nr.6

p025kdt4De inmiddels zesde nieuwsbrief Onlinegeletterdheid is verstuurd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  1. Laatste ronde voor de vakantie en mogelijkheden volgend jaar
  2. Resultaten van een ontwikkeltraject met scholen in het afgelopen schooljaar: ontwerpen lesmateriaal, kiezen waar die lessen betekenisvol een plaats konden krijgen, geven van lessen, nieuwe testomgeving onlinegeletterdheid en onderzoeken wat de resultaten. Een van die scholen is het Piter Jelles !mpulse in Leeuwarden. Hier heeft Ymkje Visser, de kar getrokken binnen het vak Nederlands en ze heeft daarover een mooie scriptie geschreven. Hier de resultaten.
  3. Testomgeving. We hebben nu ervaring met de testomgeving voor onlinegeletterdheid: ORCA-NED. Deze testomgeving is, gebaseerd op een testomgeving uit Amerika, Online Reading Comprehension Asessment (ORCA), van Don Leu en collega’s. Wij hebben een Nederlandse versie gemaakt, die nog in een testfase is.  Hier meer informatie over deze testomgeving en hoe je mee kan doen.
  4. Onlinegeletterdheid en onderwijs2032 en de relatie met ons werk aan onlinegeletterdheid. Uitdagingen en kansen.
  5. Volgend jaar aan de slag

Deze en vorige nummers van de Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid kan je lezen via de nieuwsbrief-pagina van deze site/ edublog. Veel leesplezier en laat wat van je horen. Prettige vakantie.

Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid #2

http://www.bbc.co.uk/guides/z9r72hvIk ben begonnen met het verzenden van een nieuwsbrief over mijn activiteiten met onlinegeletterdheid. Zie hier de webversie.
Je kan je daarvoor hier aanmelden. Om een idee te krijgen hieronder een deel van de informatie die in de tweede nieuwsbrief staat die op 18 december 2015 is verstuurd.

Proefscholen. Op drie VO scholen wordt nu onderzoek gedaan naar het invoeren van onlinegeletterdheid in het curriculum. De scholen die participeren zijn: Piter Jelles / !mpulse in Leeuwarden, Vathorst Collega in Amersfoort en Helen Parkhurst in Almere.
Op dit moment zijn we bezig met het afnemen van een uitgebreide test onlinegeletterdheid en vragenlijsten bij  leerlingen en docenten. Daarnaast zijn we bezig met het ontwerpen van lessen rond zoeken / kiezen, kritisch beoordelen en synthetiseren van online informatiebronnen. Deze lessen worden zo veel mogelijk geïntegreerd in het curriculum Nederlands. In het onderzoek wordt gewerkt met experimentklassen en controleklassen. Eind januari gaan we de lessen geven in de experimentklassen.
Het eerste onderzoeksdoel is om in mei via dezelfde test en vragenlijsten te bepalen wat het resultaat is van deze interventie. Een tweede doel is om te kijken hoe het proces van toetsen, ontwerpen en geven van lessen verloopt.
Dit onderzoek resulteert in case-studies. Ook wordt de toetstomgeving onlinegeletterdheid getest en verbeterd.

Toets Onlinegeletterdheid ORCA-Nederlands
Om te kunnen bepalen hoe goed leerlingen zijn in onlinegeletterdheid hebben we een toetsomgeving nodig. In Nederland was deze nog niet beschikbaar. In Amerika is een professionele testomgeving ontworpen door Don Leu en collega’s, ORCA (Online Reading Comprehension Assessment) geheten. Deze test is uitgebreid getest op validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid en wordt daar al jaren gebruikt. Jeroen Clemens heeft de beschikking gekregen over deze test en wij zijn bezig deze test bruikbaar te maken voor de Nederlandse situatie. Drie leerlingen van zijn school zijn experts in programmeren en hebben de test opnieuw geprogrammeerd. We gebruiken deze test nu op de proefscholen.
Voor verdere ontwikkeling van deze testomgeving kunnen ook andere scholen contact opnemen met Jeroen Clemens. In onderling overleg kunnen dan afspraken worden gemaakt, waarin voorwaarden, inzet en kosten worden geregeld.

Vooronderzoek Curriculum Nederlands.
Om onlinegeletterdheid een volwassen plaats te geven in het curriculum is het nodig dat de kerndoelen en eindtermen daarop worden aangepast. In Amerika is dat inmiddels al gebeurd bij de aanpassing van de Common Core State Standards, waar onlinegeletterdheid is geïntegreerd in eindtermen van alle vakken, met speciale nadruk op taalonderwijs. Hierdoor is vanzelf ook een stap genomen in taalbeleid, waarbij onlinegeletterdheid overal een plaats heeft. Als dit hier ook zou gebeuren heeft dit een grote invloed op nieuwe lesmaterialen en toetsen.
Dit is nog niet zover, maar de SLO is bezig met een Vooronderzoek Curriculum Nederlands, waar ik ook commentaar op heb mogen leveren. Het opnemen van onlinegeletterdheid in het curriculum wordt nu heel serieus genomen. Dit zou veel helpen.