Archief van
Categorie: onlinegeletterdheid

Onlinegeletterdheid: spraakverwarring vermijden en mijn keuze

Onlinegeletterdheid: spraakverwarring vermijden en mijn keuze

Sinds een maand zit ik in de Commissie Mediawijsheid van de Raad voor Cultuur. De overwegingen om op de uitnodiging in te gaan heb ik al eerder opgeschreven. Het is een leuke club met mensen die op allerlei manieren te maken hebben met (nieuwe) media en met nieuwe kennis en vaardigheden die daarbij horen. Als je dichterbij zit zie je dat de de samenwerking tussen de O en de C van het ministerie OC&W soms nog wat te wensen over…

Lees Meer Lees Meer

Luister de Podcast. Mijn ideeën over onlinegeletterdheid en onderwijsinnovatie.

Luister de Podcast. Mijn ideeën over onlinegeletterdheid en onderwijsinnovatie.

Don Zuiderman “In mijn 31e podcast spreek ik met Jeroen Clemens, leraar Nederlands aan het Helen Parkhurst College in Almere. Jeroen is nu vijf jaar bezig met onderzoek naar onlinegeletterdheid. Samen praten we onder andere over hoe het vak Nederlands zich zou moeten ontwikkelen om recht te doen aan het soort teksten waarmee jongeren tegenwoordig te maken krijgen.”. We hebben ook gesproken over de verschillende strategieën voor onderwijsinnovatie en de stroperige situatie bij zowel scholen als de overheid. Klik op de titel…

Lees Meer Lees Meer

Lidmaatschap Commissie Mediawijsheid van de Raad van Cultuur. Een beslissing.

Lidmaatschap Commissie Mediawijsheid van de Raad van Cultuur. Een beslissing.

Vanaf 1 mei 2016 ben ik lid van de commissie Mediawijsheid van de Raad voor Cultuur. De laatste tijd is er veel discussie over de te geringe invloed die leraren hebben op de ontwikkelingen in het onderwijs. En dat gevoel deel ik van harte. Maar als leraren gevraagd worden mee te denken met de overheid in officiële overheidsorganen, zie ik ook veel argwaan. René Kneyber heeft niet alleen maar lof gekregen, toen hij toetrad tot de onderwijsraad. Je zou de politieke…

Lees Meer Lees Meer

Derde Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid

Derde Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid

De derde nieuwsbrief onlinegeletterdheid is  verzonden aan de inmiddels meer dan 160 abonnees. Abonneer je op deze nieuwsbrief. De context voor onlinegeletterdheid in het VO is beter geworden Ten eerste is het eindadvies onderwijs2032 gepubliceerd. Dat gaat over het hele onderwijs en daar zijn veel verschillende meningen over (zie nieuwsbrief voor voorbeelden). Maar we zien  dat onlinegeletterdheid in beeld komt als een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Een tweede positieve intwikkeling is dat de SLO in opdracht van het Ministerie van OCW, in het kader…

Lees Meer Lees Meer

European Declaration of the Right to Literacy

European Declaration of the Right to Literacy

Sinds de jaren ’90 ben ik betrokken bij de International Literacy Association. Ik ben ook de vertegenwoordiger van Nederland in de IDEC (International Development in Europe Committee). Hierin werken 30 Europese landen samen aan het verbeteren van geletterdheid in Europa. Een van de projecten waar IDEC bij betrokken is, is ELINET.  Elinet is opgericht in february 2014 en “unifies 77 partner organisations from 28 European countries (including 24 EU member states) engaged in literacy policy-making and reading promotion in Europe”. Elinet heeft…

Lees Meer Lees Meer

Onlinegeletterdheid in het curriculum: positieve ontwikkelingen

Onlinegeletterdheid in het curriculum: positieve ontwikkelingen

Als je  vind dat onlinegeletterdheid veel meer aandacht zou moeten krijgen in het onderwijs, is er een aantal politieke ontwikkelingen die positief te duiden zijn. 1. Politieke ontwikkelingen: hoogste niveau, OCW Ten eerste is het eindadvies onderwijs2032 gepubliceerd. Dat gaat over het hele onderwijs en daar zijn veel verschillende meningen over. OC&W ziet vooral de positieve reacties, maar in de media zien we ook veel kritische reacties, bijvoorbeeld  ‘Jan Kuitenbrouwer in de NRC Verbijsterend, hoe die Schnabel met clichés strooit. Maar we zien wel dat onlinegeletterdheid…

Lees Meer Lees Meer

Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid #2

Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid #2

Ik ben begonnen met het verzenden van een nieuwsbrief over mijn activiteiten met onlinegeletterdheid. Zie hier de webversie. Je kan je daarvoor hier aanmelden. Om een idee te krijgen hieronder een deel van de informatie die in de tweede nieuwsbrief staat die op 18 december 2015 is verstuurd. Proefscholen. Op drie VO scholen wordt nu onderzoek gedaan naar het invoeren van onlinegeletterdheid in het curriculum. De scholen die participeren zijn: Piter Jelles / !mpulse in Leeuwarden, Vathorst Collega in Amersfoort…

Lees Meer Lees Meer

It Giet Oan! Een stap verder met de ontwerpgroep onlinegeletterdheid

It Giet Oan! Een stap verder met de ontwerpgroep onlinegeletterdheid

Dit schooljaar ben ik vooral bezig met het ontwikkelen van de concrete praktijk van onderwijs in onlinegeletterdheid. Ik ben blij dat er veel interesse is. Belangrijk is het nu meer concreet te maken door het ontwerpen van lessen en materiaal en dit uit te proberen. We zijn sinds kort weer een stapje verder. Er start een landelijke ontwerpgroep en voor mijn onderzoek werk ik met drie proefscholen die lessen ontwerpen en uitproberen. We gaan kijken of die lessen de leerlingen…

Lees Meer Lees Meer

Weer Babylon: waarom we het elkaar zo moeilijk maken en we dat niet meer moeten doen

Weer Babylon: waarom we het elkaar zo moeilijk maken en we dat niet meer moeten doen

Kennisnet heeft wel een mooie nieuwe website, maar draagt wel weer bij aan de verwarring die heerst rond geletterd zijn online. Een korte beschrijving van het laatste ICILS onderzoek heeft als titel Onderwijs draagt nauwelijks bij aan digitale geletterdheid. De beschrijving zegt dat het onderzoek gaat over “veilig omgaan met ict en het vermogen om effectief informatie te zoeken, selecteren, beoordelen en delen met digitale media. De onderzoeksresultaten tonen aan dat lessen over mediawijsheid of het gebruik van ict op school geen invloed…

Lees Meer Lees Meer

Mediawijsheid en Onlinegeletterdheid meer vriendjes

Mediawijsheid en Onlinegeletterdheid meer vriendjes

Leerlingen hebben vaak moeite met onlinegeletterdheid: vaardigheden die te maken hebben met de complexe taaltaak van vooral lezen en schrijven online. Ik vind dat het onderwijs hier veel meer aan moet doen en daarom ben ik ook bezig met onderzoek op dit gebied. Maar een aantal jaren geleden was het moeizaam om het onderwijs hiervoor warm te krijgen. Een van de redenen was  de Babylonische spraakverwarring met de, niet altijd even duidelijke, nieuwe terminologie: 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, mediawijsheid, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden…

Lees Meer Lees Meer