Activiteiten en ondersteuning

Om een idee te krijgen van mijn belangrijkste professionele activiteiten rond onlinegeletterdheid/ digitale geletterdheid, hou ik hier een overzicht van bij. Dit wordt steeds geüpdatet. 
Je kan je ook op de hoogte houden door je via dit formulier aan te melden voor de Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid.

Workshops/ coaching/ lezingen/ ontwerpen/ onderzoek/ gastcolleges/ consultancy.
Op verzoek kan ik u ondersteunen bij innovatie op het gebied van onlinegeletterdheid/ digitale geletterdheid. Ik doe dat meestal via Clemens Concepts.

Ik word gevraagd door scholen/ leraren, netwerken (remedial teachers, dyslexie-specialisten), lerarenopleidingen, professionele organisaties (CED, CPS, Unesco, Levende Talen, International Literacy Association) en uitgevers.

U kunt contact met mij opnemen voor overleg/ ondersteuning, bijvoorbeeld door  het geven presentaties/ key-notes/ workshops, docent-ontwikkelteams te coachen, meedenken/ consultancy bij innovatietrajecten op school, met name bij het ontwerpen, onderzoeken en implementeren van onlinegeletterdheid in de school.
Sinds 2010 doe ik onderzoek naar onlineletterdheid, eerst als promotieonderzoek, nou als onafhankelijk onderzoeker. Onderzoek richt zich vooral op onderzoek naar effectiviteit van implementatie van samen ontwikkelde lessen en materiaal en de effectiviteit van docentontwikkelteams. Dus vooral in samenhang met ontwikkelwerk met scholen en leraren.

CRKBO_DocentMijn bedrijf Clemens Concepts is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 63910594. Ik ben ook CRKBO geregistreerd, zodat ik bij de meeste klanten in het onderwijs zonder BTW kan werken.

 

Neem contact op, als u wil overleggen. Dit kan via mail of social media of door onderstaand formulier in te vullen.

Comments are closed.