Me & Contact

Me & Contact

Contact
Telefoon/ Telephone: +31 648774889 (& Whatsapp/ Signal).
E-mail: contact@jeroenclemens.nl
Mastedon: https://mastodon.social/@jeroenclemens; @jeroenclemens@mastodon.social
(I will leave Twitter. See explanation here)

Taal en taalonderwijs
Ik ben daar mijn hele leven al mee bezig. Als leraar Nederlands met leerlingen en met studenten als lerarenopleider. Nog steeds werk ik met leraren als coach/ ondersteuner, met leraren in opleiding in gastcolleges en als consultant met scholen. Ook werk ik als onderzoeker, geef ik lezingen in binnen- en buitenland en schrijf ik artikelen en blogs. Zie hier meer info over mijn activiteiten en hier voor mijn publicaties.

Digitale geletterdheid
Taal gebruiken om te communiceren, te genieten en te leren is de laatste twee decennia veel veranderd. Dit is het gevolg van internet en het gebruik van digitale instrumenten en platformen. Ik wil dat het onderwijs daar zo goed mogelijk rekening mee houdt. Daarom houd ik mij al lang bezig met Digitale Geletterdheid en taalonderwijs. Mijn doel is om digitale geletterdheid, vooral in het onderwijs, te verbeteren. Ik schrijf hier veel over zie mijn publicatiepagina
Ik werk met lerarenteams, scholen, lerarenopleidingen, (educatieve) bedrijven en professionele netwerken in binnenland en buitenland. In 2017 ben ik als Pionier Digitale geletterdheid opgenomen in de eerste druk van het Handboek Digitale geletterdheid van Kennisnet. Daarin staat ook een interview met mij over digitale geletterdheid en Nederlands.

Innovatief onderwijs
Op zoek naar sporen van overleden familieleden, met een groep leerlingen? Dat kan met de lesmodule ‘Verborgen familieverleden’. Ik vond het moeilijk om leerlingen gemotiveerd te krijgen voor schrijfonderwijs en wilde ook het integreren van digitale geletterdheid in het taalonderwijs verbeteren door het betekenisvoller te maken. Hierom heb ik samen met Ferdi Schrooten het lesprogramma Verborgen Familieverleden voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. We hebben inmiddels verschillende scholen ondersteund. Er is veel belangstelling van de media, en er is een prachtige documentaire gemaakt, in de serie Roderick zoekt licht van de KRO-NCRV, gemaakt door Olaf Koelewijn, nog te zien is via de NPO.

Werkervaring

 • 2008-.. Pionier Digitale Geletterdheid, Spreker/ schrijver en consultant. Ook verzorg ik gastcolleges aan lerarenopleidingen.
 • 2016-2020 Kenniskring/ Researchgroep binnen het Lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT op Windesheim
 • 2003-2018 Docent Nederlands op het Helen Parkhurst in Almere. Ik ben daar ook ecoach geweest en coördinator internationalisering.
 • 1993-2003  Instituut voor onderwijsontwikkeling, APS, eerst als landelijk coördinator Nederlands, daarna als oprichter / projectleider Talen en in de laatste jaren in de projectgroep ICT en leren. Ik was daar ook trainer consultant in binnen- en buitenland en ontwerper van lesmateriaal, bijvoorbeeld een online schrijfomgeving Octopus en, al heel vroeg, in de jaren ’90, ontwerper van een vakoverstijgende online leeromgeving Het Heelal waar alle vakken konden samenwerken en leerlingen vakoverstijgend onderzoekend konden leren.
 • 1990-1993 Mede-oprichter en Coördinator van de Post-HBO opleiding Remedial Teaching VO. Gaf daar ook workshops en colleges.
 • 1990-.. Internationaal: Lezingen en workshops over taalonderwijs en/ of digitale geletterdheid, vooral in Europa. Ook  heb ik trainingen gegeven aan leraren Nederlands in het Caribisch gebied (Curaçao en St. Maarten).
 • 1981-1993 Lerarenopleider Nederlands aan de Hogeschool van Utrecht
 • 1978-1981 Leraar Nederlands/ Taalbeheersing in het VO en HBO.
 • 1972-1976 Student-assistent Taalbeheersing bij Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professionele netwerken en functies

Opleiding

 • 1981 Doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bijvakken Onderwijskunde en (aan de Universiteit van Nijmegen) Socio- en Pragmalinguïstiek
 • 1981 Eerstegraads bevoegd leraar Nederlands
 • 1972 Gymnasium Alpha

One thought on “Me & Contact

 1. Geachte heer Clemens,

  In Ria Kleijnen, “Hardnekkige spellingfouten”, p.184 kom ik uw (en Hennemans) publicatie ‘Signaleren en diagnostiseren van leerlingen met lees- en schrijfproblemen in het voortgezet onderwijs’ tegen. Die publicatie is niet beschikbaar in de UB van de UvA. Ik zou haar graag willen gebruiken voor een boek over spellingonderwijs, dat ik aan het schrijven ben. Ik ben vooral geïnteresseerd in concrete spelfouten die u in uw onderzoek hebt gevonden en die in die publicatie staan. Dit in verband met een beeld dat ik wil geven van de spellingproblematiek rond 1990.

  Bij voorbaat dank voor uw reactie en
  Met vriendelijke groeten,

  Ewald Vervaet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.