Activiteiten

Activiteiten

Samenvatting mijn professionele activiteiten rond Digitale geletterdheid in het onderwijs, met nadruk op het taalonderwijs.
Summary of professional activities around Digital Literacy in Education, especially related to Language Teaching.


2022

 • 1 dec 2022 Gastcollege Digitale Geletterdheid en Nederlands aan de lerarenopleiding van de UvA, Amsterdam.
 • 17-11-22  Co-organiser  FELA Webinar on Children’s Literature goes Digital. See more information here.
 • 25-10-22 Co-organiser  FELA Webinar on Family Literacy. See more information here.
 • 14-10-22 Workshop Digitale geletterdheid bij Talenonderwijs. Congres Levende Talen. Zie sheets hier. 
 • Juli, 2-6 22. European Conference on Literacy. DCU Institute of Education, St Patrick’s Campus, Drumcondra, Dublin, Ireland. The conference is organized by FELA and the Literacy Association of Ireland. This is a bi-annual conference (see overview). My involvement:
  • Symposium ELINET: A European Framework of Good Practice in Enhancing Digital Literacy Skills in Early and Primary Years’ Education. Co-organizer and presenter.
  • Symposium Colin Harrison, Jeroen Clemens and Douglas K. Hartman Representation, evaluation and production: how information design, online critical reading and computational thinking can help teachers to be future-ready with Web 3.0 strategies. Co-organizer and presenter.
 • 06-04-22  Presentatie boek Rijn, M. van, & Winters, K. (2022). Alle dagen digitaal niet alledaags. BoekTweePuntNul. Hierin ben ik een van de bijdragende experts (pp144-149). Zie meer hier.
 • 31-03-22 Kennisnet. Integratie van digitale geletterdheid in het talenonderwijs (2): praktijkervaringen. Retrieved from https://www.kennisnet.nl/artikel/15676/integratie-van-digitale-geletterdheid-in-het-talenonderwijs-2-praktijkervaringen/  Met eigen bijdrage. 
 • Publicaties: zie op deze pagina

2021

 • September 8, in Zagreb, Croatia. Presentation Learning in the digital environment with good examples in the EU at the Conference Digital Literacy and Strategies for Digital Inclusion. Croatian Reading Association (CroRA)
 • June 2 in Jyväskylä, Finland. Colloquium ELINET Framework on Digital Literacy. 14.30-16.00. Presentation Jeroen Clemens, Defining digital literacy at the conference Language Education for Social Justice Summer School and Conference in Applied Language Studies June 1–3, 2021. See programma here
 • May 12, 17.45  Presentation Digital Literacy, Rethinking the Curriculum of Language teaching at Fela webinar Literacy and Online Education. From Technology to Critical Thinking. Dates: May 12, 13 & 14. Fela organises a series of free webinars with leading researchers and practitioners exploring interesting topics in the field of literacy. See more info here
 • May, 12 in Cyprus. Presentation at the 4th International Conference ‘Literacy and Contemporary Society’ May 12-13 which is organized biannually by the Cyprus Pedagogical Institute and the University of Cyprus, attracting a considerable number of scholars, researchers, practitioners, and students interested in language, literacy, and education. See blog
 • Mei, 11, 13.00. Gastcollege Digitale Geletterdheid en Nederlands aan de lerarenopleiding van de UvA, Amsterdam.
 • 24 Januari. Digitale geletterdheid (deel 1): een uitdaging voor het (taal)onderwijs is online verschenen op Dit is de start van reeks over digitale geletterdheid en Nederlands in het digitaal Handboek Vakdidactiek Nederlands van de werkgroep onderzoek didactiek Nederlands van Levende Talen.
 • DocentOntwikkelTeam begeleiden Hele schooljaar. Docentontwikkelteam KWC Culemburg. Ontwikkeltraject (sept. 2019- sept 2021) op het KWC. Met een docentontwikkelteam werken we aan het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid voor vmbo klas 1 t/m 3. De Taalwerkgroep heeft daarom het plan opgevat om een leerlijn te ontwikkelen, die ingezet wordt bij het vak Nederlands. Wij willen met de ontwikkeling van deze lessen ook bijdragen aan vakoverstijgend lesgeven.
 • Publicaties: zie op deze pagina

2020

 • Schrijfopdracht. Ga op verzoek van de Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (WODN) van Levende Talen het onderdeel Digitale Geletterdheid en Nederlands schrijven van het digitaal Handboek Vakdidactiek Nederlands.
 • Moskou, 2-4 april. This conference has been postponed, because of COVID19. 2-4 April 2020 Keynote at/ Trots op de uitnodiging om keynote spreker te zijn op the 6th international conference “Reading and literacy in education and culture: A digital dimension” in Moskou April 2-4. The conference venue will be the famous National Library. Title of my keynote : Digital Literacy, Rethinking literacy and learning. A big challenge for education and culture.
 • Tallinn, 16-21 January, 2020 4th Baltic Sea Conference on Literacy “Searching for a Common Language” in Tallinn, Estonia. I will be there as co-chair Thematic Working Group Digital Literacy of Elinet and will also give a presentation on Digital Literacy and the role of Language Teachers. Ben daar als mede)voorzitter van de Thematic Working Group Digital Literacy van Elinet en zal een workshop geven over Digitale Geletterdheid en de rol van de taalleraar.
 • Docentontwikkelteam KWC Culemburg. Hele jaar loopt een tweejarig ontwikkeltraject (sept. 2019- sept 2021) op het KWC. Met een docentontwikkelteam werken we aan het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid voor vmbo klas 1 t/m 3. De Taalwerkgroep heeft daarom het plan opgevat om een leerlijn te ontwikkelen, die ingezet wordt bij het vak Nederlands. Wij willen met de ontwikkeling van deze lessen ook bijdragen aan vakoverstijgend lesgeven.
 • Tot april 2020 was ik lid van de Kenniskring Lectoraat Onderwijs &ICT van Windesheim. Lector is Anneke Smits.
 • Publicaties: zie op deze pagina

2019

 • 5 december 2019 Gastcollege Digitale Geletterdheid en Nederlands aan de lerarenopleiding van de UvA, Amsterdam.
 • In december is een tweejarig ontwikkeltraject (sept. 2019- sept 2021) gestart op het KWC te Culemborg Met een docentontwikkelteam werken we aan het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid voor vmbo klas 1 t/m 3. De Taalwerkgroep heeft daarom het plan opgevat om een leerlijn te ontwikkelen, die ingezet wordt bij het vak Nederlands. Wij willen met de ontwikkeling van deze lessen ook bijdragen aan vakoverstijgend lesgeven.
 •  22 en 23 november 2019 De HSN-Conferentie 2019 is op op Windesheim, Campus 2-6 8017 CA Zwolle. Nadere informatie over programma, kosten en aanmelding is te vinden op https://hsnconferentie.org. Ik ben daar dagvoorzitter van de stroom Innovatie en digitale geletterdheid. Ook geef ik samen met Ferdi Schrooten binnen deze stroom een presentatie/ workshop over de ontwikkelingen met het onderwijsproject Verborgen Familieverleden. Dit project heeft inmiddels ook een eigen website.
 • August 4th-7th 2019 21th European Conference on Literacy in Copenhagen. I will be chair of Elinet Symposium on Digital Literacy and presenter. Also member of FELA, co-organiser of the conference.
 • 8 mei 2019 Workshop met studenten op Taallab Fontys Hogeschool Kind en Educatie
 • 15-18 april 2019 het project Verborgen Familieverleden op Huizermaat. Een researchweek voor de leerlingen.
 • 28 januari 2019 Workshop Digitale geletterdheid op Aeres Hogeschool Wageningen
 • November 2018 – april 2019 Ondersteuning Docentontwikkelgroep Nederlands van het Goois Lyceum. Doel van docentontwikkelgroep een lessenserie te ontwikkelen voor 4 havo/vwo waarbij zij vaardigheden opdoen m.b.t onlinebronnen (zoeken, vinden, analyseren), complexe websites begrijpen, syntheseteksten schrijven en de afronding in een eindproduct (website en tekst)
 • Het hele jaar 2019. Ik ben lid van de Kenniskring Lectoraat Onderwijs & ICT van Windesheim. Lector is Joke Voogt. We hebben regelmatig bijeenkomsten.
 • Publicaties: zie op deze pagina

2018

 • 22 november 2018 Gastcollege UvA ILO, Lerarenopleiding Nederlands over digitale geletterdheid en taalonderwijs.
 • 21 november 2018 Gastcollege Tilburg University Lerarenopleiding Nederlands over digitale geletterdheid en taalonderwijs.
 • 20 november 2018 Over het onderwijsproject Verborgen Familieverleden in Valkenswaard is voor KRO/ NRCV een fraaie documentaire gemaakt door Olaf Koelewijn, regisseur/ documentairemaker. De KRO/NCRV zendt de documentaire ‘Dode Bloedverwanten’ uit op dinsdag 20 november om 16:45 uur in het programma ‘Roderick zoek licht’. Omroep Brabant volgt met een uitzending in de kerstvakantie.
 • 16-17 november 2018 De HSN conferentie vindt dit jaar plaats in Brussel. Zie informatie op de site van de HSN. Ik ben kolomleider Innovatie en Digitale geletterdheid. Zie meer blogs over HSN hier
 • 31 oktober 2018 De curriculum.nu-ontwikkelgroep Digitale Geletterdheid organiseert vanaf 13.30 uur bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid een feedbacksessie. Het overkoepelende onderwerp van deze sessie zal zijn: “De integratie van Digitale Geletterdheid binnen de andere vakken”. Ik ben de voorzitter van de tafel Digitale geletterdheid en Nederlands.
 • Juli 2018 Artikel gepubliceerd Digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor taalhulpverlening en taalonderwijs in Remediaal, een vakblad voor remedial teachers.
 • 22 juni 2018 Conferentie Digitale Geletterdheid van Kennisnet bij Beeld en Geluid in Hilversum van 13.30-16.30. Ik geef daar een presentatie over praktische toepassingen van digitale geletterdheid en de relatie traditioneel en digitale geletterdheid. Zie deze post.
 • 15 juni 2018 Op uitnodiging aanwezig op de Media Literacy Expert Group van Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology van de Europese Unie in Brussel.
 • 16 april- 31 mei 2018 Ferdi Schrooten en ik begeleiden voor de vierde keer het innovatieve onderwijsproject Verborgen Familieverleden, dit maal op Were Di in Valkenswaard. De leerlingen doen 4 dagen research en daarna gaan ze schrijven bij Nederlands. Digitale geletterdheid, schrijfonderwijs en persoonlijke ontwikkeling in een. Een documentaire over dit project op deze school wordt uitgezonden op 20 november 2018 door de KRO. Zie Were Di  opzet, en verder wat info hier, en hier.
 • 19-21 januari 2018 Bijeenkomst van FELA (Federation of European Literacy Associations) en IDEC (International Development in Europe Committee) plaats gecombineerd met een Leadership workshop in Riga, Letland. Ik ben lid en vertegenwoordiger van Nederland
 • Het hele jaar 2018. Ik ben lid van de Kenniskring Lectoraat Onderwijs & ICT van Windesheim. Lector is Prof. dr. Joke Voogt. We hebben regelmatig bijeenkomsten.
 • Clemens, J. (2018). Digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor taalhulpverlening en taalonderwijs. Remediaal, 18(3–4), 20–24.
 • Clemens, J. (2018) Digitale geletterdheid en taalvaardigheid. De leraren Nederlands aan zetLevende Talen Magazine, 105(4), 22-264

2017

 • 13 december 2017 ICT-masterclass voor het college en het MT van de Algemene Rekenkamer over Digitaal lezen en kwaliteit van werken
 • 24-11-2017 Als Pionier Digitale geletterdheid opgenomen in de eerste versie van het Handboek Digitale geletterdheid van Kennisnet
 • 24-25 november 2017 Conferentie HSN-31 in Zwolle. Ik ben kolomleider Onderwijs en Innovatie De HSN is een een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen.
  Ik houd ook twee presentaties over ‘Digitale geletterdheid als uitbreiding van Nederlands: wat werkt wel en wat niet’ en, samen met Ferdi Schrooten, over de ‘Lesmodule ‘Verborgen Familieverleden’: Research & schrijven als een proces van goudwinning, van grondstof tot eindproduct’.
 • 3 november 2017 Workshop op Studiedag van de Vereniging van Leraren in Levende Talen, in de Jaarbeurs te Utrecht met als thema: Taal verbindt. Workshop over Digitale geletterdheid als NederlandsPlus.
 • 5 oktober 2017 Lid van de Executive Commitee van The European Literacy Policy Network (Elinet) & Co-chair van de Thematic Working Group
 • 22 september 2017  Workshop Mediawijsheid en onlinegeletterdheid in de lessen Nederlands samen met Marlies de Groot, Koning Willem 1 College op de Studiedag Mbo Taalacademie in Amersfoort. Zijn we klaar voor het vak Nederlands in de toekomst. Workshop samen met Marlies
 • September, 8 2017 the UNESCO International Conference on ‘Literacy in a digital world takes place at the UNESCO headquarters, Paris, France. I’m honored to be invited to attent this conference, as  a representative of Elinet and as an expert on digital literacy.
 • On 7 September 2017 UNESCO the Core Group of the Global Alliance for Literacy within the Framework of Lifelong Learning (GAL) will hold a one-day meeting at the UNESCO Centre in Paris. I will participate in this meeting as an observer.
 • 3-6 juli 2017  Madrid 20th European Conference on Literacy Ik maak deel uit van de scientific committee en ben ‘highlighted rapporteur’ bij het topic: Literacy in a digital age: an interesting and big challenge for (language). Chair van round een table bijeenkomst over Digital Literacy. Ik geef ook workshop over onlinegeletterdheid en talenonderwijs. Het Book of Abstracts kan je HIER downloaden.
 • 18 april 2017 Bijeenkomst Kring Digitale Geletterdheid VO van Kennisnet in Utrecht. Meedenken en een presentatie gehouden over onlinegeletterdheid, digitale geletterdheid en taalonderwijs. Zie mijn Slidesharepagina.
 • 30 maart- 7 april 2017 Experiment Project Verborgen familieverleden in turbostand op Huizermaat in Huizen met VWO4 leerlingen. Researchvaardigheden, onlinegeletterdheid en Schrijfonderwijs gecombineerd in een betekenisvolle en motiverend onderwijsproject.
 • 21-22 januari 2017  Vilnius Litouwen key-note workshop onlinegeletterdheid / digital literacies op Symposium Digital Literacy. Ook bijeenkomsten van de International Development in Europe Committee IDEC en Federation of European Literacy Associations  Fela. Ik ben lid en vertegenwoordiger van Nederland.
 • Het hele jaar 2017. Ik ben lid van de Kenniskring Lectoraat Onderwijs &ICT van Windesheim. Lector is Joke Voogt. We hebben regelmatig bijeenkomsten.

2016

 • 10 December 2016, at the premises of the hotel Aleksandar Palace, Skopje Microsoft and USAID ‘Partners in Learning and Primary Education Project The winners of the first Microsoft Innovation Educators Forum in the second category, ‘Innovation in the cooperation between teachers and students in and outside school’ by Anica Petkoska, Maya Smileski and Darko Petkoski all of SEOU “Gostivar” in Gostivar, and Jeroen Clemens, Margo Adriaansens, Douwe Dijksterhuis and Cristian Hartsema by Helen Parkhurst, the Netherlands.
 • 18/19 november 2016 Gent Vlaanderen 30ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands. Verantwoordelijk voor de kolom Onderwijsinnovatie, samen met Jordi Casteleyn uit Vlaanderen en hou zelf een workshop samen met Ferdi Schrooten over een innovatieve lesmodule Verborgen familieverleden, waarin onlinegeletterdheid, betekenisvol leren en Nederlands samenvallen. Ik ben daar mede-zaalvoorzitter/ -leider van de stroom Onderwijsinnovatie.
 • 20 oktober 2016 15.30-21.00 OMO studiedag Meesterlijke Ontmoetingen Lezen, schrijven, kijken … Over wat digitalisering doet met onze taalbeheersing, ons lezen, ons begrip van taal, onze hersenen? Klasse Theater – Tilburg. Interview met mij in een College Tour setting over digitale geletterdheid / onlinegeletterdheid en onderwijsvernieuwing. Interview door Lambert van Hoorn, docent Nederlands van het Mill-HillCollege en dagvoorzitter.
 • 7 oktober 2016 Workshop op het Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie. Titel Onlinegeletterdheid integreren bij Nederlands.
 • 28 september 2016 Workshop op Conferentie Begrijpend Lezen van de CED-groep over lezen en schrijven in relatie tot onlinegeletterdheid en mediawijsheid. Presentatie te downloaden via mijn Slideshare-pagina.
 • 14-16 augustus 2016  Workshop en voorzitterschap 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference in Turku, Finland. Ik geef workshop over survey onlinegeletterdheid bij leraren en ben zaalvoorzitter bij andere workshops/ presentaties
 • 13-14 augustus 2016 Deelname bijeenkomsten van twee Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van literacy:  IDEC en FELA in Turku, Finland. Ik ben daar vertegenwoordiger van Nederlands. Ook korte prestatie over project Verborgen Familieverleden
 • 19/05/2016 Podcast van een gesprek met Don Zuiderman over onderwijsinnovatie en onlinegeletterdheid. Daarin hebben we ook gesproken over de verschillende strategieën voor onderwijsinnovatie en de stroperige situatie bij zowel scholen als de overheid. Luister de Podcast.
 • Vanaf 1 mei 2016 ben ik lid van de commissie Mediawijsheid van de Raad voor Cultuur. Deze commissie gaat een update schrijven van het rapport Mediawijsheid uit 2005. Relatie met Onderwijs2032 wordt gemaakt.
 • 3 februari 2016 Twee workhops onlinegeletterdheid voor talendocenten op het MBO Reken- en TaalConferentie van het Drenthe College te Nieuw Amsterdam. Bewustwording, koppeling aan eigen praktijk en eerste ideeën voor nieuwe praktijk.
 • Start 1 februari 2016 Willem I College Den Bosch. Een project met vijf docenten van W1C waarbij wij lessen onlinegeletterdheid ontwikkelen, uitvoeren en de effecten onderzoeken. Daarna willen we samen een artikel schrijven. Met subsidie van Gemeente Den Bosch die hart heeft voor taalonderwijs, ook in de moderne, digitale tijd. We zijn weer vriendjes.
 • 11 januari 2016 Workshop met leden van het Netwerk Dyslexie Zwolle te Zwolle
 • hele schooljaar 2016Aan het werk met drie proefscholen Piter Jelles/!mpulse in Leeuwarden, Vathorstcollege in Amersfoort en Helen Parkhurst in Almere: Ontwikkelen, reflecteren en onderzoeken.
 • hele schooljaar 2016: Vathorstcollege te Amersfoort. Ondersteunen sectie Nederlands met implementeren onlinegeletterdheid in curriculum en ontwikkelen leerlijnen onder- en bovenbouw. Ook proefschool voor implementatieonderzoek onlinegeletterdheid.
 • doorlopend project 2016: ontwikkelen docent-ontwikkelgroep Nederland en Vlaanderen. Zie o.m. hier

2015

 • 25/11/15 Gastcollege op University Tilburg, lerarenopleiding Nederlands. Studenten kunnen voor hun onderzoek- en ontwikkelopdrachten kiezen voor onlinegeletterdheid.
 • 13/14 november 2015  29ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands in Tilburg. Ik ben weer verantwoordelijk voor de kolom Onderwijsinnovatie, samen met Jordi Casteleyn uit Vlaanderen en hou zelf een workshop over onlinegeletterdheid, als een vervolg op die van afgelopen jaar
 • 19/11 2015 Gastcollege ILO A’dam Studenten Nederlands
 • 11/11/15 Workshop met regionale afdeling van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching,  LBRT, afdeling Zeeland in Goes.
 • 15/10/15  Mini-Masterclass / Keynote en  aansluitende workshop op het Landelijke Congres Taal en Lezen voor het basisonderwijs, georganiseerd door CPS.
 • 7/10/15  Workshop op het Lerarencongres, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie te Den Bosch
 • 30/9/15 Workshop op Conferentie, “Lezen in het digitale tijdperk” georganiseerd door Kenniscentrum Begrijpend Lezen / CED over het thema “Lezen in het digitale tijdperk” in Eindhoven. Zie presentatie op SlideShare
 • 28/9/15 Workshop samen met Patrick Koning in het MBO AVO cafe aan het Willem I College waarin mediawijsheid en onlinegeletterdheid wordt gekoppeld. De docenten Nederlands gaan nadenken over uitbreiden van lessen over onlinegeletterdheid in kader van Mediawijsheid of aansluitend aan mediawijsheid. Zie blog van Patrick hierover en mijn presentatie via slideshare.
 • 25/9/15 Workshop op Conferentie MBO Taalacademie te Amersfoort
 • 9/7/15 Overleg Patrick Koning over onlinegeletterdheid in het MBO. Gesproken over aansluiting / samenhang van onlinegeletterdheid en Nederlands op/met boek @PJKoning Mediawijsheid in de klas. Ook eerste ideeën over curriculuminnovatie bij het vak Nederlands aan het Koning Willem I College in Den Bosch en eventuele implementatietrajecten op scholen. Interessant.
 • 9/7/15 Overleg met Hogeschool Rotterdam. Studenten kunnen meedoen via ontwerp- en onderzoeksopdrachten, gericht op ontwikkelen materiaal en meedoen als onderzoeksondersteuner. Zelfde gesprek met lerarenopleiding Universiteit Tilburg en UvA.
 • 24/6/15 onderzoeksconferentie “Weten Wat werkt met ict in het onderwijs” op woensdag 24 juni in Theater Diligentia in Den Haag met mijn pitch over deelonderzoek naar de vraag of  leraren Nederlands toe zijn aan implementeren van onlinegeletterdheid in hun curriculum. Alle presentaties, incl. mijn pitch staan inmiddels online
 • 20/4/15 Presentatie voor en overleg met de SLO over onlinegeletterdheid en het curriculum.
 • 5/3/15 Studiemiddag over onlinegeletterdheid en onderwijs daarin in Torhout, West-Vlaanderen voor Leerkrachten basisonderwijs (3de graad) en leerkrachten secundair onderwijs.
 • Februari 2015 Artikel in Tijdschrift Tijdschrift voor Remedial Teaching 2015|01  Onlinegeletterdheid moet omhoog. Tijdschrift van de LBRT, Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial teachers. Te downloaden via mijn academia.edu pagina.
 • 19/2/15 Overleg met Maarten Sprenger, uitgever / auteur op gebied van Kunsteducatie en informatievaardigheden voor PO en VO: http://www.sprengeronderwijs.nl/
 • februari 2015: Oratie Joke Voogt UvA over Curriculum en ICT staat online en kan gedowload worden.. Zij is mijn promotor en noemt mijn onderzoek ook in haar oratie.;-) Er is ook een 3 minuten filmpje gemaakt over de leerstoel
 • 13/2/15 verkennend overleg met Yvonne Gerridzen, uitgever online methode Nederlands Plot26 over vernieuwend onderwijs en over de uitbreiding van geletterdheid  / onlinegeletterdheid
 • 30 januari 2015 workhop op  de Good Practice Day Talen van de ICLON, universitaire lerarenopleiding in Leiden over online geletterdheid en de toepassing daarvan in het voortgezet onderwijs. Zie op mijn Slideshare-pagina
 • Januari 2015. Nederlandse versie van ORCA van Donald Leu en collega’s in Beta klaar. Herontwerpen met behulp van leerlingen. Zie blogbericht hier.

2014

 • December 2014: Eindrapportage Surveyonderzoek Onlinegeletterdheid ter beschikking op Kennisnet, Onderzoek. Zie ook recent blogbericht.
 • 14-15 november 2014. HSN28 Conferentie Onderwijs Nederlands in Brugge, Vlaanderen. Zie dit blogbericht. Aantal docenten en lerarenopleiders van PO en VO uit Vlaanderen en Nederlands willen aan de slag met Onlinegeletterdheid. Eerste afspraak over opzetten online ontwerpomgeving hiervoor.
 • november 2014 Podcast van gesprek met Kennisnet over onlinegeletterdheide en het falen van het onderwijs. Die is HIER te beluisteren / downloaden. “Deze keer is Jeroen Clemens, docent Nederlands op het Helen Parkhurst in Almere en promoverend onderzoeker, te gast bij de Kennisnet Innovatie podcast. Hij neem ons mee in zijn onderzoek naar online tekstbegrip…”
 • oktober 2014 Artikel in  Van Twaalf tot Achttien  Online teksten lezen vraagt om nieuwe vaardigheden. 
 • 15 oktober 2014 netwerkmiddag in Hasselt Vlaanderen. Verzoek geaccepteerd van de NDN (Netwerk Didactiek Nederlands ) om een studienamiddag aan te bieden over online geletterdheid in Hasselt  Doelpubliek: lerarenopleiders en leraren secundair onderwijs. Lees meer hierover hier
 • 18 september 2014 geïnterviewd door de Vlaamse kwaliteitskrant De StandaardInterview verschenen in  taalbijlage in november , die gaat over het thema lezen, of beter: het nieuwe lezen.
 • september 2014 Portret in Vives 141  Profiel van mijn activiteiten met ICT en leren en  en onderzoek 
 • 28/09/14. Presentatie en discussie voor/met geïnteresseerde ouders van (toekomstige) leerlingen aan Quest, een innovatieve afdeling van het A. Roland Holst College in Hilversum.
 • Op woensdag 4 juni 2014 vond de jaarlijkse onderzoeksconferentie van Kennisnet plaats. Weten wat werkt met ict in het onderwijs. Ik werd op het podium ondervraagd over mijn onderzoek naar onlinegeletterdheid en de relatie met het onderwijs.
 • in onderwijs mei 2014 Artikel Levende Talen Magazine  Online tekstbegrip en online geletterdheid. Het nieuwe lezen, anders bekeken. Levende Talen Magazine, 4 (mei 2014). Levende Talen Magazine
 • 10 en 11 maart 2014  presentatie op het congres van de lerarenvereniging VELON  binnen een symposium ‘ICT en geletterdheid: Nieuwe uitdagingen voor het vak Nederlands?’
 • 13 januari 2014 heb ik op uitnodiging een presentatie gegeven bij het VO-team van het CITO
 • 4 juni 2014 Op de conferentie Weten wat werkt met ict in het onderwijs van Kennisnet ben ik online geïnterviewd over de combinatie lesgeven en onderzoek doen: wat schiet het onderwijs daar mee op.

2013

 • 6-9 augustus 2013 Op de European Reading Conference in Jönköping heb ik in een ‘invited workshop’ gegeven. De baanbrekende onderzoeker op het gebied van online tekstbegrip, Donald Leu, was daar key-note speaker.
 • 21 november 2013 Het MBO college Rijn-IJssel organiseerde een mini-symposium  Taal en Rekenen. Daar heb ik, op uitnodiging,  een workshop gehouden.
 • Het Netwerk Didactiek Nederlands, de Vlaamse vereniging voor lerarenopleiders, heeft op haar website informatie gegeven over mijn promotieonderzoek, leraren opgeroepen mee te doen aan mijn vragenlijst en verzocht voor hun vereniging een artikel te schrijven.
 • 29/30 nov 2013 Op tweedaagse conferentie  HSN 2013 ( Utrecht) was ik kolomleider en zaalvoorzitter Nieuwe Media en heb ik een workshop gegeven met veel deelnemers
 • 11 december 2013 een gastcollega gegeven op de lerarenopleiding van de University Tilburg

voor 2013

 • Conferentie HSN26 (Brugge) in 2012  workshop gegeven over Online Tekstbegrip
 • Conferentie HSN 25 (Den Haag) conferenties van 2011 Hier was ik (samen met Amber Walraven) de key-note speaker over digitale geletterdheid.

7 thoughts on “Activiteiten

 1. Misschien is er nu een hernieuwde belangstelling? Ik sta al lang in het vak en herinner me dat er rond 2002-2004 veel belangstelling was voor online zoeken, lezen en schrijven. In ieder geval is de presentatie/workshop die u morgen in PXL, Hasselt, België zal doen voor mij een aanleiding om me (opnieuw) in deze thema’s te verdiepen.
  Volgens mij is (lees)strategieën leren expliciteren ( of: reflecteren, metacognitie, hoe je het ook wil noemen) heel belangrijk voor leerlingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *