Diensten

Diensten

Ik ben een pionier op het gebied van digitale geletterdheid, met een speciale belangstelling voor integratie van digitale geletterdheid en taalonderwijs. Ik kan u op verschillende manieren ondersteunen.

Workshops/ coaching/ lezingen/ ontwerpen/ onderzoek/ gastcolleges/ consultancy.
Ik heb ruime ervaring met het ondersteunen van scholen/ leraren, netwerken (remedial teachers, dyslexie-specialisten), lerarenopleidingen, professionele organisaties en netwerken (CED, CPS, Unesco, Levende Talen, International Literacy Association, Elinet) en uitgevers. Neem contact op als u een wens heeft.

Ondersteuning op maat
Neem contact op voor overleg, ondersteuning en training, bijvoorbeeld  het geven presentaties/ key-notes/ workshops, docent-ontwikkelteams coachen, meedenken/ consultancy bij innovatietrajecten op school. Zie voorbeelden van mijn activiteiten

CRKBO_DocentMijn bedrijf Clemens Concepts is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 63910594. Ik ben ook CRKBO geregistreerd, zodat ik bij de meeste klanten in het onderwijs zonder BTW kan werken.

 

Neem contact op via: