Publicaties Pers Podcasts

Publicaties Pers Podcasts

Publicaties

 • Clemens, J. (2023, February 9). Fake nieuws en stijlfiguren: oude en nieuwe geletterdheid. Retrieved from https://neerlandistiek.nl/2023/02/fake-nieuws-en-stijlfiguren-oude-en-nieuwe-geletterdheid/ 
 • Clemens, J. (2022). Digitale Geletterdheid en online lezen: naar een bredere leesopvatting in het onderwijs. In Y. van Dijk, M.-J. Klaver, E. Stronks, & M. Hamel (Eds.), Omdat lezen loont. Op naar effectief leesonderwijs in Nederland. Pica. Hoofdstuk 13 Zie ook hier.
 • ELINET, Valtin, R., Mascia, T., Rowsell, J., Durgunoğlu, A., Tafa, E., … Clemens, J. (2022). Enhancing Digital Literacy Skills: Good Practices for Early and Primary Years Education. Berlin: ELINET European Literacy Policy Network. Retrieved from ELINET European Literacy Policy Network website: http://bit.ly/3OH3c1k
 • Clemens, J. (2022). Kritisch lezen online. Inspiratie voor de lespraktijk. Retrieved from https://www.jeroenclemens.nl/kritisch-lezen-online-inspiratie-voor-de-lespraktijk/
 • Clemens, J. (2022). Digitale geletterdheid. Deel 3: Evaluatievaardigheden: Beoordelen van bronnen en informatie. In WDON Werkgroep Didactiek Onderwijs Nederlands (Ed.), Digitaal Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. Zie hier.
 • Rijn, M. van, & Winters, K. (2022). Alle dagen digitaal niet alledaags. BoekTweePuntNul. Hierin ben ik een van de bijdragers (144-149). Zie meer hier.
 • Clemens, J. (2022). Online lezen: een uitdaging voor de Remedial Teacher? Tijdschrift Voor Remedial Teaching, 1, 6–9. Zie hier
 • Clemens, J. (2022). Digitale geletterdheid (deel 2): Strategisch lezen en Zoekvaardigheden online. In: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Editors), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. Zie hier
 • Clemens, J. (2021). Online lezen: waarom leren ze dat nergens? Tijdschrift Taal, 12(19), 20–24.
 • Clemens, J. (2021). Digitale geletterdheid (deel 1): een uitdaging voor het (taal)onderwijs. In: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (Editors), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. Zie hier
 • Clemens, J. (2020) Digitale geletterdheid als onderdeel van Nederlands: een uitdaging en een noodzaak (update) Retrieved from Jeroen Clemens Edublog website hier
 • Clemens, J. (2020, July 18). Digitale geletterdheid moet in het examen Nederlands. Retrieved from Neerlandistiek website hier
 • Clemens, J. (2018). Digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor taalhulpverlening en taalonderwijs. Remediaal, 18(3–4), 20–24.
 • Clemens, J. (2018) Digitale geletterdheid en taalvaardigheid. De leraren Nederlands aan zet. Levende Talen Magazine, 105(4), 22-264 Zie hier
 • Clemens, J. (2016, June 15). Ongeletterdheid: weten waar we over praten. Retrieved from Komenskypost website: https://komenskypost.nl/?p=474
 • Clemens, J. (2015) Onlinegeletterdheid moet omhoog. LBRT Tijdschrift voor Remedial Teaching. 2015 | 01
 • Clemens, J. (2014). Eindrapport Survey onlinegeletterdheid. Zoetermeer: Kennisnet.
 • Clemens, J. (2014). Online tekstbegrip en online geletterdheid. Het nieuwe lezen, anders bekekenLevende Talen Magazine4.
 • Clemens, J. (2014). Onlinegeletterdheid in de 21e eeuw. Amsterdam: University of Amsterdam Interne publicatie.
 • Clemens, J. (2014). Online teksten lezen vraagt om nieuwe vaardigheden. Van Twaalf Tot Achttien, 52–53.
 • Clemens, J. (2013). Tussenrapport Pilot Survey Onlinegeletterdheid (pp. 1–13). Kennisnet.
 • Clemens, J. (2001). Gedocumenteerd schrijven in een digitale leeromgeving. In A. Puper , H. Pilot (Eds.), Leren in een informatiewereld (pp. 93–99). Alphen a/d Rijn: Kluwer
 • Clemens, J., van Eunen, K., & Bohncke, G. (2001). Internet in het MVT onderwijs. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS.
 • Bohncke, G., Clemens, J., & van Eunen, K. (2001). Internet bij Nederlands. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS
 • Hacquebord, H., Clemens, J. (1998). De kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland. (J. Clemens & H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon Uitgeverij B.V.
 • Clemens, J., Shiel, G., Lepic, A., Persson, U.-B., & Rönnholm, P.-O. (Eds.). (1996). European Handbook on Reading & Literacy Activities. International Reading Association.
 • Clemens, J., Henneman, K. (1995). Diagnostiek van leesproblemen in het voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van een instrument voor gespecialiseerde docenten en remedial teachers. In J. Clemens, H. Hacquebord (Eds.), Diagnostiek van leesproblemen (pp. 79–95). Eburon Uitgeverij B.V.
 • Clemens, J., Hacquebord, H. (1995). Diagnostiek van leesvaardigheid. (J. Clemens, H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon.
 • Clemens, J. (1994a). Diagnostiek van leesproblemen in het VO. (1) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
 • Clemens, J. (1994b). Diagnostiek van leesproblemen in het VO (2) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
 • Clemens, J., Henneman, K. (1989). Signaleren en diagnostiseren van leerlingen met leesproblemen in het Voortgezet Onderwijs. Phaedon.

Presentaties & Abstracts

Selectie abstracts van presentaties of keynotes.
Clemens, J. (2021) Digital literacy: a challenge for all of us. Abstract Presentation at the Conference Digital Literacy and Strategies for Digital Inclusion on September 8, 2021 in Zagreb. (zie ook hier)

Clemens, J., & Schrooten, F. (2019). Innovatief en betekenisvol onderwijs door spoorzoeken naar dode bloedverwanten. Lesmodule. In A. Mottard & S. Vanhooren (Series Eds.), 33ste HSN-Conferentie (pp. 1–6). Taalunie. Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/innovatief-en-betekenisvol-onderwijs-door-spoorzoeken-naar-dode-bloedverwanten-lesmodule-verborgen-familieverleden 

Clemens, J. (2017). Digitale geletterdheid als taalvaardigheid: waarom en hoe doen we dat bij Nederlands – Taalunie HSN-archief. In A. Mottard & S. Vanhooren (Series Eds.), 31ste HSN Conferentie (pp. 222–226). Taalunie. Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/digitale-geletterdheid-als-taalvaardigheid-waarom-en-hoe-doen-we-dat-bij-nederlands/

Clemens, J., & Schrooten, F. (2016). Lesmodule ‘Verborgen familieverleden’. Een voorbeeld van innovatief onderwijs bij Nederlands in 2016. In A. Mottard & S. Vanhooren (Series Eds.), 30ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 243–246). Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/lesmodule-verborgen-familieverleden-een-voorbeeld-van-innovatief-onderwijs-bij-nederlands-in-2016/

Clemens, J. (2015). Onlinegeletterdheid: aan de slag met ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken. In A. Mottard & S. Verhooren (Series Eds.), 29ste Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 137–140). Taalunie. Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2015-onlinegeletterdheid-aan-de-slag-met-ontwerpen-uitvoeren-en-onderzoeken-2/

Clemens, J. (2014). Online geletterdheid in de 21ste eeuw: een nieuwe uitdaging voor leraren Nederlands In A. Mottart & S. Vanhooren (Eds.), 28ste HSN-Conferentie (pp. 199–212). Brugge: HSN28 Conferentie Onderwijs Nederlands. Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2014-online-geletterdheid-in-de-21ste-eeuw-een-nieuwe-uitdaging-voor-leraren-nederlands/ 

Clemens, J. (2013). Online tekstbegrip als nieuwe uitdaging voor het vak Nederlands. Abstract. In A. Mottard & S. Vanhooren (Eds.), 27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 258–260). Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2013-online-tekstbegrip-als-nieuwe-uitdaging-voor-het-vak-nederlands/ 

Clemens, J. (2012). Online Tekstbegrip: nieuwe uitdaging voor Nederlands of trouwen met informatievaardigheden? In A. Mottard & S. Verhooren (Series Eds.), 26e Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 322–325). Taalunie. Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2012-online-tekstbegrip-nieuwe-uitdagingen-voor-nederlands-of-trouwen-met-informatievaardigheden/

Clemens, J., & Walraven, A. (2011). Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs. In A. Mottard & S. Vanhooren (Series Eds.), HSN Conferenties. HSN Conferentie 25 (pp. 33–36). Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2011-aandacht-voor-digitale-geletterdheid-een-nieuwe-uitdaging-voor-het-onderwijs/

Clemens, J. (2000). Octopus. Een leerrijke digitale schrijfomgeving. Hulp bij gedocumenteerd schrijven. [Abstract]. In A. Mottard (Ed.), 14de Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 3–7). Retrieved from https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2000-octopus-een-leerrijke-digitale-schrijfomgeving-hulp-bij-gedocumenteerd-schrijven/  

Podcasts

Pers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *