HSN-34 dit jaar als een digitale conferentie

HSN-34 dit jaar als een digitale conferentie

HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek. Daarom organiseren we dit jaar een digitale conferentie.
Bestel tickets hier.
Een succesvolle HSN-33 in Zwolle is achter de rug. HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek. Om een meer dan dertig jaar lange traditie niet te onderbreken, organiseren we deze digitale conferentie want ook in coronatijden blijft het onderwijs Nederlands in de kern van elk onderwijscurriculum.

En dat is meer dan terecht! Is het niet via taal dat mensen betekenissen en dus kennis – een niet onbelangrijk goed in onze kennismaatschappij – construeren? Binnen de HSN Onderwijs Conferentie Nederlands trachten de deelnemers in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op de vaak complexe en moeilijke oefening die het onderwijs Nederlands met zich meebrengt, vaak in een multilinguale context. De HSN Conferenties Onderwijs Nederlands zijn een ambitieuze poging om kennis te construeren in een interactie van mensen uit de theorie met mensen uit de praktijk; in een confrontatie van onderzoek met theorievorming en empirie én in communicatie met leraren uit diverse onderwijsniveaus.

Ook deze digitale conferentie wordt – zij het op beperkte schaal – in het format aangeboden dat haar‘ groot’ heeft gemaakt: een forum aanbieden aan allen die bij de ontwikkelingen van het onderwijs Nederlands in Vlaanderen en Nederland betrokken zijn en dat in alle omgevingen waarin en alle niveaus waarop Nederlands geleerd wordt. De evaluaties van voorbije conferenties leren dat precies de ‘breedte’ van de conferentie door de deelnemers sterk wordt geapprecieerd. Indien de doelgroep van HSN gedefinieerd wordt naar soorten van deelnemers, dan onderscheiden we leraren (op verschillende niveaus), ontwikkelaars, didactici, onderzoekers en studenten lerarenopleiding. Daarenboven is de conferentie uitdrukkelijk Nederlands-Vlaams, opdat wederzijds gebruik zou gemaakt worden van didactische ontwikkelingen, good practices en onderwijservaringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *