Onderzoek Onlinegeletterdheid Deel 2: Eindrapport Kennisnet

Onderzoek Onlinegeletterdheid Deel 2: Eindrapport Kennisnet

Gepubliceerd bij Kennisnet in in de categorie Professionaliseren

Voor het tweede deelonderzoek van mijn promotieonderzoek heb ik in 2013-14 een landelijke survey uitgevoerd onder docenten Nederlands uit het VO. Het doel was de kennis, houding en praktijk van docenten te achterhalen met betrekking tot onlinegeletterdheid. Hiermee zouden we een inzicht hebben in de baseline of beginsituatie van docenten op dit gebied. Kennisnet heeft meegeholpen dit onderzoek voor elkaar te krijgen. Het eindrapport van dit onderzoek is nou te downloaden via deze pagina van Kennisnet.
Er volgt nog een uitgebreidere analyse van de survey, waarin er op een aantal aspecten verder wordt ingegaan. Deze vervolganalyse wordt ook via deze site gedeeld.

Vraagstelling:

Wat is de kennis, houding en praktijk van docenten Nederlands met betrekking tot online geletterdheid? Aan bod komen vragen als:

  • Hoe beoordelen leraren Nederlands online geletterdheid als vaardigheid? Zien ze het als een nieuwe vaardigheid, anders dan offline geletterdheid? Vinden ze het belangrijk dat er in het onderwijs aandacht aan wordt besteed? Zou de vaardigheid volgens hen binnen het Nederlandse curriculum geleerd moeten worden?
  • Zijn er verschillen in houding, kennis en praktijk tussen meer traditioneel ingestelde docenten, en meer constructivistisch ingestelde docenten?

Conclusie:

  • We zien dat er een (redelijk) grote overeenstemming is dat online tekstbegrip een belangrijke vaardigheid is en dat het moet worden opgenomen in het curriculum en de leermethoden. Minder zeker is men over de vraag of het nodig is dat online tekstbegrip apart in de eindtermen moet worden opgenomen en/of in het CSE. Het is duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan professionalisering.
  • Docenten die het relatief belangrijk vinden dat in het curriculum onlinegeletterdheid aandacht moet krijgen staan meer aan de constructivistische kant van het continuüm.
  • We zien dat de overgrote meerderheid vindt dat onlinegeletterdheid nieuwe vaardigheden vraagt en dat deze moeten worden onderwezen.
  • Er is een significante positieve correlatie tussen zelfvertrouwen en de meer constructivistische onderwijsvisie. Tussen de traditionele onderwijsvisie en zelfvertrouwen is een wat minder sterke, maar wel significante correlatie met zelfvertrouwen.
Uitgevoerd in:
VO
Uitgevoerd door:
Jeroen Clemens.  Onderwijsinstelling Helen Parkhurst
Auteur(s):
Jeroen Clemens

2 thoughts on “Onderzoek Onlinegeletterdheid Deel 2: Eindrapport Kennisnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *