Oproep voor bijdragen HSN 27 in Utrecht / Call for Papers

Oproep voor bijdragen HSN 27 in Utrecht / Call for Papers

Elk jaar wordt er een tweedaagse conferentie georganiseerd Het Schoolvak Nederlands (HSN). Dit jaar HSN-27 (Utrecht, 29 en 30 november 2013). HSN wil alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: van basisschool via secundair/voortgezet onderwijs tot hogeschool en lerarenopleiding. Naar verwachting staan er weer een tachtig workshops, lezingen en andere activiteiten op het programma in parallelle programmakolommen.

Een nieuwe kolom is Nieuwe Media. Ik ben dit jaar, samen met Jordi Casteleyn uit Vlaanderen leider van deze kolom. Hierbij roepen wij leraren/docenten/lectoren en didactici op om zich als spreker/workshopleider te melden via dit formulier (link gesloten). Er wordt vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de presentatie. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling. We missen nog Vlaamse sprekers.

De HSN-conferenties zijn het resultaat van nauwe samenwerking van alle Nederlandse en Vlaamse verenigingen van leraren/docenten en didactici Nederlands. Bovendien kunnen ze rekenen op de steun van de Nederlandse Taalunie en de Stichting Lezen Nederland.De conferenties zijn uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al degenen die zich bij de ontwikkelingen in het onderwijs Nederlands betrokken voelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *