Derde Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid

Derde Nieuwsbrief Onlinegeletterdheid

p025kdt4

De derde nieuwsbrief onlinegeletterdheid is  verzonden aan de inmiddels meer dan 160 abonnees. Abonneer je op deze nieuwsbrief. De context voor onlinegeletterdheid in het VO is beter geworden Ten eerste is het eindadvies onderwijs2032 gepubliceerd. Dat gaat over het hele onderwijs en daar zijn veel verschillende meningen over (zie nieuwsbrief voor voorbeelden). Maar we zien  dat onlinegeletterdheid in beeld komt als een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Een tweede positieve intwikkeling is dat de SLO in opdracht van het Ministerie van OCW, in het kader van Onderwijs2032 een vooronderzoek heeft uitgevoerd ten behoeve van een herijking en mogelijke aanpassing van het beoogde curriculum Nederlands. Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd, er is een discussiebijeenkomst geweest en een aantal experts is geraadpleegd, waar ik er een van ben. Download hier de publicatie Herziening Leerplankader Nederlands VO van SLO. Een van de aanbevelingen is om meer onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingen, “zoals online geletterdheid, aandacht voor gamen, hyperteksten, mixed media, maar geen nieuwe domeinen ontwikkelen zoals digitale vaardigheden bijvoorbeeld”. Dit sluit aan bij onze visie op het implementeren van onlinegeletterdheid, namelijk een noodzakelijke uitbreiding van geletterdheid, maar geïntegreerd en niet apart. Als onlinegeletterdheid expliciet onderdeel gaat uitmaken van de eindtermen, zorgt dit ervoor dat het ook in leermateriaal en het curriculum terecht komt.
Daarnaast geef ik een Amerikaans voorbeeld als inspiratiebron, worden nieuwe activiteiten besproken op het gebied van onlinegeletterdheid en kan je Don Leu online laten uitleggen waarom aandacht voor onlinegeletterdheid nodig is. Verder een oproep op nog meer te gaan samenwerken.
Ik hoop dat deze nieuwsbrief een interessante additionele manier is om in discussie te blijven over onlinegeletterdheid in het onderwijs: wat, waarom en hoe, en dat we nog meer zullen samenwerken om dit een goede plaats te geven in het onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *