Een stap verder naar een community ?

Een stap verder naar een community ?

Het zijn Modern Times. Ik zit nu op de boot van Turku, Finland naar Stockholm en schrijf daar dit blogbericht. Naast het netbook liggen de iPhone en de ereader en vragen ook aandacht. En al deze apparatuur past makkelijk achterop de motor.

Sinds het begin van de jaren 90 ben ik lid van de International Reading Association. In dezelfde tijd heeft Nederland een Nederlandse afdeling van de IRA opgericht, genaamd RAIN, Reading Association in the Netherlands. In de eerste 10 jaar is die afdeling heel actief geweest in Nederland. We hebben conferenties georganiseerd en 9 boeken gepubliceerd bij Eburon. De laatste jaren is de afdeling in Nederland slapende. We gaan proberen er weer leven in te blazen. Interesse: neem contact op.

Op Europees niveau is Nederland / ben ik heel actief gebleven. Er is een International Development in Europe Commitee (IDEC), een netwerk van associaties van de IRA in Europa. Toen ik er bij kwam als vertegenwoordiger van Nederland bestond de IDEC uit 4 landen, inmiddels zijn dat er al 30. Kijk op de website van de IDEC voor meer informatie. De IDEC komt twee keer per jaar bijeen en probeert op allerlei manieren in samenwerking te werken aan het verbeteren van de geletterdheid ( lees- en schrijfvaardigheid en literatuur) in Europa. We organiseren elke twee jaar een European Reading Conference en andere conferenties, zetten gezamenlijke projecten op, organiseren uitwisselingen en ondersteunen elkaar. De volgende Europese Conferentie is volgend jaar in Mons, Belgie. Wordt weer heel interessant, dus kom er ook heen. Ook kan je nog voorstellen doen daar zelf een presentatie te geven. Kijk op de website van de The 17th European Conference on Reading , July 31– August 3, 2011 , Mons

Naast de IDEC hebben we op Europees niveau net een nieuwe Federatie opgericht de FELA, Federation of Literacy Associations. Dit is geen onderdeel van een grotere organisatie, zoals de IDEC,  maar een nieuwe Europese Federatie die projecten en onderzoek wil gaan stimuleren en uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de website van de FELA.

Afgelopen week heb ik vergaderd met zowel IDEC als FELA. Het is heel duidelijk dat beide groepen nog niet van web 1.0 naar web 2.0 zijn overgegaan, maar dat ze dat wel willen. Ik ben sinds het begin de webmaster van de IDEC geweest. Ik heb ook  mensen geholpen met het opzetten van een WIKI, nog bijna niemand schrijft een blog. Er zit nog niet zoveel vooruitgang in.
Wat nu  duidelijk werd, was dat men wel veel meer gebruik wil gaan maken van nieuwe mogelijkheden om kennis te delen en samen te werken. En dus het tijdperk van de website wil verlaten. Het probleem is dat de meeste leden van de IDEC nauwelijks digitaal geletterd zijn en dat de IDEC nauwelijks geld heeft.
Ik heb toegezegd om voor de volgende vergadering in januari weer eens heel goed te kijken naar wat we hebben ( website etc. ) en een voorstel te doen hoe we verder kunnen. De meeste leden willen dan ook graag een workshop om verder te komen.

Oproep: ik wil graag met een aantal mensen die ervaring hebben op dit gebied  om de (digitale) tafel zitten om te brainstormen over mogelijkheden. Ik zie dat ik het niet alleen kan. Misschien kan er later wat geld komen voor je inzet, maar in eerste instantie niet. Wie wil dit met mij doen?

2 thoughts on “Een stap verder naar een community ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *