Digitaal Handboek Vakdidactiek Nederlands

Digitaal Handboek Vakdidactiek Nederlands

De werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands van Levende Talen Nederlands is bezig met het opzetten van een digitaal Handboek Vakdidactiek Nederlands. De redactie van het handboek heeft mij gevraagd of ik het onderdeel Digitale Geletterdheid wil schrijven. Ik vind het een eervol verzoek en heb toegezegd dit te gaan doen.
Het doel van dit handboek is een groeiend overzicht van actuele vakinhoudelijke en didactische concepten te creëren, om leraren in opleiding van benodigde bagage voor het ontwikkelen van didactiek te voorzien. Het handboek is een publicatie in wording met een redactie en peer-reviewsysteem.
Natuurlijk moet de inhoud zo goed mogelijk aansluiten op de kennis en de behoeften van de studenten. Daarom heb ik een aantal lerarenopleiders Nederlands gevraagd om mee te denken. Ik deel dan de opzet en eventuele eerste versies met verzoek om feedback. Als je nog niet bent uitgenodigd en wel betrokken ben bij het opleiden van leraren Nederlands of op een andere wijze geïnteresseerd bent, en wil meedenken, neem contact met mij op. Bij voorbaat dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *