New Literacies, a new Challenge for Education

New Literacies, a new Challenge for Education

Het is zover, de kogel door de kerk etc. Ik heb de subsidieaanvraag voor een promotiebeurs ingediend bij NWO en ze hebben het ontvangen. ” Uw subsidieaanvraag is succesvol ingediend bij NWO”

De motivatie.

In mijn vorig blogbericht heb al even uitgelegd waarom ik nu weer een uitdaging aan wil gaan. Zo heb ik het  geformuleerd voor de hoge heren van de NWO:

Mijn belangstelling gaat sterk uit naar geletterdheid / tekstbegrip en naar de invloed van ICT bij het leren en onderwijzen. Ik merk dat onderwijs nog slecht in staat is leerlingen om te leren gaan met digitale informatie, omdat er nog te weinig duidelijkheid over is.
Mijn school is een academische opleidingsschool. Zij wil het onderwijs op een hoger plan brengen door docenten toe te rusten als ontwerper en onderzoeker. Ik ben hierbij vanaf het begin betrokken als onderzoeker. Ik vind een grote uitdaging het onderwijs een klein stapje verder te brengen.  Maar vooral lijkt het me heel uitdagend om zelf langere tijd onderzoek te kunnen doen. Hierbij zou ik ook mijn internationale netwerk willen inzetten.

De werktitel is:  New Literacies, a new Challenge for Education

De procedure.
De procedure is nog al omslachtig en het duurt lang. Het eerste verzoek moet voor 1 april binnen zijn en de beslissing wordt (pas) in november genomen. Dit is erg onhandig, want de school  kan er bij de formatiebesprekingen in april nog geen rekening mee houden en ik zou, als het allemaal lukt, al in januari willen starten. Dan moet de school vervanging regelen voor 0.4 FTE per ingang van 1 januari. Dat is niet handig.

Ik leg de procedure even uit. Misschien interessant voor mensen die overwegen dit ook te gaan doen.
Stap 1. Indienen voor 1 april. Is de aanvraag ontvankelijk? Dat betekent alles op tijd en met goed bijlagen ingeleverd. Bijlagen zijn de goedkeuring van de werkgever en de verklaring van de promotor : klaar √
Stap 2  Half april verstuurt NWO ontvangstbevestigingen. We wachten af. Ik ben wel in Midden Amerika over twee weken, maar daar is soms ook wel internet 😉
Stap 3.  Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de vooraanmeldingen aan de hand van de criteria en prioriteert deze vervolgens naar kansrijkheid. De meest kansrijke kandidaten ontvangen een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder kansrijke kandidaten wordt dringend afgeraden een uitgewerkte aanvraag te schrijven. Omdat het om een advies gaat, is er geen mogelijkheid voor formeel beroep of bezwaar. Alle kandidaten ontvangen uiterlijk begin mei bericht.
Stap 4 Een selectiecommissie beoordeelt de uitgewerkte aanvragen aan de hand van de criteria en prioriteert deze. Bij voldoende kwaliteit ontvangen ongeveer twintig kandidaten een uitnodiging om hun onderzoek te presenteren tijdens een interview.
Stap 5  Interview. De kandidaat presenteert het uitgewerkte onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Bij de beoordeling wegen mee: de aanvraag, de aanbevelingsbrief en het interview. Op basis van de criteria formuleert de beoordelingscommissie vervolgens een advies aan het Algemeen Bestuur van NWO.
Stap 6 Beslissing. Het Algemeen Bestuur van NWO neemt in november het definitieve besluit. Hierna ontvangen de kandidaten zo snel mogelijk bericht van de uitslag.

De aanvraag

De samenvatting moet in het Engels en in 50 woorden. That’s tough !

Comprehending information on the internet requires additional comprehension skills beyond those required to read traditional print texts. This sets new goals for education. Schools have to include new literacies in their curriculum.
But schools and teachers are not prepared for that yet. Therefore our research questions are:
Which are the online reading comprehension skills students need to acquire before they are fully proficient with offline reading comprehension?
What are the best ways to teach these new skills effectively ?


Later meer over de preciezere invulling van het onderzoeksvoorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *