Online lezen: een uitdaging voor de remedial teacher?

Online lezen: een uitdaging voor de remedial teacher?

Foto uit Tijdschrift LBRT

Recent is in het Tijdschrift voor Remedial teaching een artikel van mijn hand verschenen over de uitdaging en rol van de remedial teacher bij online lezen. Clemens, J. (2022). Online lezen: een uitdaging voor de Remedial Teacher? Tijdschrift Voor Remedial Teaching, 1, 6–9.
Zie publicatiepagina. Daar staat ook een link. 
Een paar citaten:

 • Een aantal factoren maakt dat online lezen anders en soms moeilijker is dan offline lezen. Dit is besproken in een eerder artikel voor dit tijdschrift. Het vraagt aanvullende vaardigheden.

  De definitie van lezen, waar ons onderwijs van uitgaat, is niet meer voldoende als we daarin alle begripsprocessen willen vatten die de lezer van vandaag vaak online en offline moet inzetten (Clemens, 2021a). Digitaal lezen vraagt nieuwe vaardigheden en sommige vaardigheden worden belangrijker.

  Als we de nieuwe leesvaardigheden willen meenemen, verandert ook onze definitie van wat zwakke lezers zijn. Het zijn niet alleen leerlingen die zwak zijn in tekstbegrip maar ook leerlingen die zwak zijn in online lezen.

  De vraag is nu: welke rol hebben remedial teachers hierin? Het eerste probleem hierbij is dat problemen met online lezen vaak niet worden gezien of erkend. Want online lezen wordt nog niet direct gemeten. De problemen blijken indirect, bijvoorbeeld bij het maken van leeropdrachten waarbij onderzoek moet worden gedaan.

  Een tweede probleem is dat er in het curriculum nog weinig aandacht aan wordt besteed. Als het niveau hoe goed een leerling is in digitale geletterdheid nog niet wordt gemeten, weten we niet of een leerling extra geholpen moet worden door een remedial teacher.

  DE AANPAK: INSTRUCTIEPRINCIPES EN LEESTAKEN (er worden er een aantal uitgewerkt )

  CONCLUDEREND

  Leesvaardigheid is een basisvaardigheid en is sinds de opkomst van internet veranderd. Er zijn nieuwe vaardigheden bijgekomen en sommige vaardigheden – zoals kritisch lezen
  – zijn belangrijker geworden. Het onderwijs is er mee bezig, maar nog maar net begonnen. De vraag wat een zwakke lezer is, verandert hiermee ook. Een zwakke lezer kan zwak zijn in traditioneel tekstbegrip of moeite hebben met online vaardigheden of beide. Dit maakt de diagnose van leesproblemen en de hulpverlening complexer. Er is nog niet zoveel onderzocht lesmateriaal en dus moet er veel zelf worden uitgevonden. Dit gebeurt steeds meer, met name in docentontwikkelteams (Clemens, 2018). Digitale geletterdheid is een grote uitdaging voor het onderwijs en de remedial teachers.

   

   

   

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *