Oproep ELINET praktijkvoorbeelden digitale geletterdheid in voorschools en basisonderwijs

Oproep ELINET praktijkvoorbeelden digitale geletterdheid in voorschools en basisonderwijs

ELINET is een ‘network of European literacy professionals’ Als co-chair van de TWG (Thematic Working Group) Digital Literacy roep ik op goede praktijkvoorbeelden met ons te delen. ELINET focust in 2020-2021 op: Verbetering van de digitale geletterdheid in het voorschools onderwijs en het basisonderwijs. Ik zou ook graag voorbeelden uit Nederland willen hebben. Verder verspreiden van deze oproep binnen uw netwerken wordt zeer op prijs gesteld. Deze oproep/ Call vind je in het Engels op de website van ELINET.

Indienen: Je kunt de projectbeschrijvingen indienen via dit online formulier (Nederlands). Er zijn ook formulieren beschikbaar in het Duits, Engels, Hongaars, Portugees en Turks. Ga hiervoor naar de website van ELINET.

Onderwerp
We zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden voor drie leeftijdsgroepen: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar.

  1. met betrekking tot de doeltreffendheid van de digitale instrumenten die door opvoeders en verzorgers worden gebruikt, om de taal- en alfabetiseringsvaardigheden van kinderen op verschillende manieren te ontwikkelen. In de kindertijd kunnen digitale hulpmiddelen nuttig zijn bij het bevorderen van basistaalvaardigheden, basisleesvaardigheden (“leren lezen”) en begrijpend lezen (“leren lezen”). Daarnaast willen we voorbeelden van goede praktijken op het gebied van schrijven (leren schrijven en informatie creëren door te schrijven) en het gebruik van digitale apparaten voor het delen van informatie.

  2. met betrekking tot competenties die specifiek zijn voor de digitale media (het creëren en gebruiken van de hardware en software), bijvoorbeeld het gebruik van digitale apparaten als een medium voor het coderen en programmeren, of een “speeltuin” voor het leren van een verscheidenheid aan creatieve digitale vaardigheden.

  3. met betrekking tot aanvullende vaardigheden zoals het lokaliseren, begrijpen en integreren van informatie die over verschillende bronnen en formaten is verspreid, het kritisch beoordelen van de betrouwbaarheid en validiteit van de beschikbare informatie, en het aanpassen van lees- en leerstrategieën aan de verschillende soorten interacties die nodig zijn (bijvoorbeeld sociale-mediaposten versus langere, diepere academische inhoud).

Beoordeling.
We zullen de ingediende voorbeelden beoordelen en analyseren volgens gezamenlijk overeengekomen criteria en ze op onze website publiceren in geval van goedkeuring. Bovendien zullen we de meest opmerkelijke kenmerken van deze voorbeelden integreren in ons Europees kader voor goede praktijken en onze beleidsnota over dit onderwerp.

Achtergrond: Digitale media zijn nu de norm voor alledaagse alfabetiseringspraktijken – de opkomst en verspreiding van digitale technologieën hebben de betekenis van alfabetisering in de 21e eeuw ingrijpend veranderd, met ingrijpende gevolgen voor de individuele expressie en communicatie. De integratie van digitale technologieën wordt gezien als een noodzaak voor het latere leren van kinderen en hun deelname aan een steeds veranderende digitale wereld. Ondanks enkele pogingen is er echter een gebrek aan een gemeenschappelijk overeengekomen competentiekader voor digitale geletterdheid in de beginjaren en een gebrek aan inzicht in wat het betekent om digitaal geletterd te zijn. Om deze lacunes aan te pakken heeft ELINET besloten om aan dit onderwerp te werken in een gezamenlijk tweejaarlijks project 2020-2021 en in de jaren daarna dit werk voor middelbare scholieren en adolescenten voort te zetten.

Ons concept van digitale geletterdheid: Bij gebrek aan een gemeenschappelijk overeengekomen competentiekader voor digitale geletterdheid van kinderen, nemen we een “werkdefinitie” aan die later zal worden verfijnd: Het uiteindelijke doel van digitale geletterdheid is dat kinderen informatie uit meerdere bronnen (online teksten, video’s, audio, beelden, interactieve afbeeldingen,…) kunnen lokaliseren, begrijpen, integreren, creëren en gebruiken, alsook dat ze thuis en op school (mondeling, op papier, visueel, digitaal) op een doeltreffende manier kunnen communiceren en uitdrukken.

Nadere toelichting.

We vragen u om voorbeelden van goede praktijken te geven voor drie verschillende leeftijdsgroepen:

Leeftijdsgroep 0 – 3 jaar (peuters)

● Talige basis van de geletterdheid (het leren van de mondelinge taal van de gemeenschap, alle aspecten, niet alleen de woordenschat die ongelooflijk belangrijk is, maar ook de syntaxis, de morfologie, de communicatiestrategieën, het begrijpen van een ander en het uiten van zichzelf).

● Voorgeletterdheid, bewustwording van en interactie met het geschreven materiaal in welke modaliteit dan ook en de verschillen en verbanden van drukwerk met visueel en auditief materiaal.

Leeftijdsgroep 3 – 6 jaar (voorschoolse jaren / kleuterschool)

Digitale hulpmiddelen voor het bevorderen van opkomende geletterdheid, zoals het bevorderen van mondelinge taalvaardigheden, luister- en vertelvaardigheden, schrijfvaardigheden, metalige vaardigheden zoals fonologische en fonemische bewustwording.

● Gebruik van digitale hulpmiddelen (apparaten/apps) als “speeltuin” voor het aanleren van een verscheidenheid aan creatieve digitale vaardigheden: bijvoorbeeld het produceren van stripverhaalboeken en digitale verhalen, animatie, inleiding tot het coderen, het programmeren van Lego-robots, het componeren van muziekstukken.

Leeftijdsgroep 6 – 10 jaar (eerste jaren van de basisschool)

● Bevordering van de basisvaardigheden van het lezen: grapheme-phoneme-relaties, morfologie, decodering, vloeiendheid, begrip (“leren lezen”)

Bevordering van leesvaardigheid op hoog niveau: leren en gebruik maken van metacognitieve strategieën voor monitoring, repetitie, uitwerking, kritisch en creatief denken over online en gedrukte inhoud (“read to learn”)

Het bevorderen van het effectieve gebruik van hulpmiddelen en strategieën voor het online lezen: het beste gebruik van zoekmachines, het kiezen van de juiste zoekwoorden om informatie te vinden, het hoofdidee te krijgen, te skimmen en te scannen, het leren evalueren van informatie bij zoekopdrachten (het opsporen van vooroordelen en pogingen om meningen of consumptie te beïnvloeden, het herkennen van nepnieuws)

● Bevordering van schrijf- en communicatievaardigheden

● Het gebruik van digitale apparaten om het lezen voor het plezier te bevorderen

● Gebruik van digitale apparaten als medium voor codering en programmering, een “speeltuin” voor het leren en ontwikkelen van een verscheidenheid aan creatieve digitale vaardigheden

Stuur een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.