Oproep Praktijkvoorbeelden Digitale Geletterdheid Update

Oproep Praktijkvoorbeelden Digitale Geletterdheid Update

ELINET,  focust in 2020-2022 op: Verbetering van de digitale geletterdheid in het voorschools onderwijs en het basisonderwijs. Voor meer over project zie hier. Meer over Elinet zie hier
We roepen op goede praktijkvoorbeelden in te zenden voor drie leeftijdsgroepen: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar. We hebben inmiddels al veel inzendingen en zijn bezig met de reviews en zullen dit jaar voorbeelden online zetten. Maar meer inzendingen zijn nog steeds welkom, dus we hebben de call nog openstaan.
Verder verspreiden van deze oproep binnen uw netwerken wordt zeer op prijs gesteld. Deze oproep/ Call vind je in het Engels op de website van ELINET.

Indienen: Je kunt de projectbeschrijvingen indienen via dit online formulier (Nederlands). Er zijn ook formulieren beschikbaar in het Duits, Engels, Hongaars, Portugees en Turks. Ga hiervoor naar de website van ELINET.

Onderwerp
We zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden voor drie leeftijdsgroepen: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar. Voor meer details zie hier.

  1. met betrekking tot de doeltreffendheid van de digitale instrumenten die door opvoeders en verzorgers worden gebruikt, om de taal- en alfabetiseringsvaardigheden van kinderen op verschillende manieren te ontwikkelen. In de kindertijd kunnen digitale hulpmiddelen nuttig zijn bij het bevorderen van basistaalvaardigheden, basisleesvaardigheden (“leren lezen”) en begrijpend lezen (“leren lezen”). Daarnaast willen we voorbeelden van goede praktijken op het gebied van schrijven (leren schrijven en informatie creëren door te schrijven) en het gebruik van digitale apparaten voor het delen van informatie.

  2. met betrekking tot competenties die specifiek zijn voor de digitale media (het creëren en gebruiken van de hardware en software), bijvoorbeeld het gebruik van digitale apparaten als een medium voor het coderen en programmeren, of een “speeltuin” voor het leren van een verscheidenheid aan creatieve digitale vaardigheden.

  3. met betrekking tot aanvullende vaardigheden zoals het lokaliseren, begrijpen en integreren van informatie die over verschillende bronnen en formaten is verspreid, het kritisch beoordelen van de betrouwbaarheid en validiteit van de beschikbare informatie, en het aanpassen van lees- en leerstrategieën aan de verschillende soorten interacties die nodig zijn (bijvoorbeeld sociale-mediaposten versus langere, diepere academische inhoud).

Beoordeling.
We zullen de ingediende voorbeelden beoordelen en analyseren volgens gezamenlijk overeengekomen criteria en ze op onze website publiceren in geval van goedkeuring. Bovendien zullen we de meest opmerkelijke kenmerken van deze voorbeelden integreren in ons Europees kader voor goede praktijken en onze beleidsnota over dit onderwerp.

Achtergrond: Digitale media zijn nu de norm voor alledaagse alfabetiseringspraktijken – de opkomst en verspreiding van digitale technologieën hebben de betekenis van alfabetisering in de 21e eeuw ingrijpend veranderd, met ingrijpende gevolgen voor de individuele expressie en communicatie. De integratie van digitale technologieën wordt gezien als een noodzaak voor het latere leren van kinderen en hun deelname aan een steeds veranderende digitale wereld. Ondanks enkele pogingen is er echter een gebrek aan een gemeenschappelijk overeengekomen competentiekader voor digitale geletterdheid in de beginjaren en een gebrek aan inzicht in wat het betekent om digitaal geletterd te zijn. Om deze lacunes aan te pakken heeft ELINET besloten om aan dit onderwerp te werken in een gezamenlijk tweejaarlijks project 2020-2021 en in de jaren daarna dit werk voor middelbare scholieren en adolescenten voort te zetten.

Ons concept van digitale geletterdheid Zie ook hier : Bij gebrek aan een gemeenschappelijk overeengekomen competentiekader voor digitale geletterdheid van kinderen, nemen we een “werkdefinitie” aan die later zal worden verfijnd: Het uiteindelijke doel van digitale geletterdheid is dat kinderen informatie uit meerdere bronnen (online teksten, video’s, audio, beelden, interactieve afbeeldingen,…) kunnen lokaliseren, begrijpen, integreren, creëren en gebruiken, alsook dat ze thuis en op school (mondeling, op papier, visueel, digitaal) op een doeltreffende manier kunnen communiceren en uitdrukken.

eerste versie 12 okt 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *