Digitale geletterdheid, praktijkvoorbeeld

Digitale geletterdheid, praktijkvoorbeeld

Een goed manier om digitale geletterdheid te implementeren in het curriculum is het zelf ontwikkelen van lessen in een docentontwikkelteam. Op deze manier werken is ook een goede manier van professionaliseren. En alles kan op maat worden gemaakt.

In september is een ontwikkeltraject (sept. 2019- sept 2021) gestart op het KWC te Culemborg. Met een docentontwikkelteam werken we aan het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid voor vmbo klas 1 t/m 3. Ik ben de begeleider/ coach. Het is nu al een heel inspirerend project.

Beginsituatie.
De school constateerde dat in de afgelopen jaren de behoefte aan lessen Digitale Geletterdheid steeds verder is toegenomen. ‘ Van leerlingen verwachten ze meer zelfstandigheid, meer ict-vaardigheden en meer kennis van het internet. Dit sluit helaas niet aan op de realiteit; onze huidige lesmethodes bieden te weinig ondersteuning. Vooral bij vakoverstijgende projecten, waarbij we veel zelfstandigheid van de leerlingen verlangen, schieten we tekort.’

Doel. 
De Taalwerkgroep heeft daarom het plan opgevat om een leerlijn te ontwikkelen, die ingezet wordt bij het vak Nederlands. Zij willen met de ontwikkeling van deze lessen bijdragen aan vakoverstijgend lesgeven.

Werkwijze.
We werken in een docentontwikkelteam. Het ontwikkelteam wordt gevormd door leden van de subsectie Nederlands vmbo. In regelmatige werkbijeenkomsten gedurende twee schooljaren maken zij een opzet voor de leerlijn die tijdens de lessen Nederlands wordt getoetst op bruikbaarheid. Zij kiezen in eerste instantie voor een aanpak die gericht is op het vak Nederlands. Maar de lessen worden gekoppeld aan leersituaties waar deze vaardigheden kunnen worden ingezet. Op deze manier proberen ze digitale geletterdheid betekenisvol te maken en transfer te bewerkstelligen.

Andere groepen op de school zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het gebied Burgerschap en de werkgroep BYOD. Zij richten zich voornamelijk op ict-vaardigheden en mediawijsheid. We stemmen zo goed mogelijk af met de andere ontwikkelingen.

Naast de contactbijeenkomsten werken we samen online. Daar staan materialen, voorbeelden en kunnen we online samenwerken.

Als dit probleem of deze manier van werken u inspireert, neem contact op.

2 thoughts on “Digitale geletterdheid, praktijkvoorbeeld

  1. Beste Jeroen,

    Ja, deze werkwijze vind ik belangrijk en ik ga er graag zoveel mogelijk in mee. Daarom wil ik graag in contact komen en gebruik maken van al ontwikkeld materiaal en eventueel eigen materiaal en ervaringen delen of op andere manieren een bijdrage leveren.

    Groet van Maaike Bouwkamp (collega van Elise Borsboom van wie ik net je naam door kreeg)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *