FAQ Onderzoek Online Tekstbegrip

FAQ Onderzoek Online Tekstbegrip

Voor mijn promotieonderzoek naar Online tekstbegrip heb ik VO docenten uitgenodigd  mee te werken. Ik krijg regelmatig vragen  hierover. In dit bericht zal ik een lijst veelgestelde vragen (FAQ) maken met mijn antwoord. Als je nog andere vragen hebt kan je die stellen via de comment-knop bij dit bericht of mij mailen. Dan neem ik die op in deze lijst. Hopelijk is dit bruikbaar. Hartelijk dank voor  de medewerking. Samen kunnen we het onderwijs beter maken.

Waarom word ik gevraagd mee te doen?
Teksten zijn tegenwoordig heel vaak online. Maar leerlingen zijn niet altijd goed in online tekstbegrip (OTB). Dit is een opdracht voor het onderwijs en vooral bij Nederlands en de andere talen.  Maar we weten nog niet goed hoe we dat moeten aanpakken. Om daar achter te komen wil ik docenten ondervragen. Hiervoor ga ik in het najaar een eerste versie van de vragenlijst afnemen en in het najaar 2013 de definitieve vragenlijst onder een nog grotere groep docenten. Door mee te doen help je mee om goed zicht te krijgen op wat er gebeurt en kan gebeuren aan online tekstbegrip in het VO.

Wat heb ik eraan?
 Het wordt steeds duidelijker dat tekstbegrip niet alleen meer het begrijpen van teksten op papier is, maar  daar is het onderwijs Nederlands en de andere talen nog wel op gericht. Dus we hebben een grote uitdaging. Door mee te doen help je mee dit probleem helderder te krijgen. Ook wordt je als eerste op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek. Ook help je een collega, die naast onderwijs geven  wil onderzoeken hoe we met online tekstbegrip moeten omgaan in onze lessen.

Wat is de planning?
De Pilot is afgesloten op 16 maart 2013. De gegevens worden nu geanalyseerd en op grond daarvan wordt een uiteindelijke versie gemaakt. Deze versie wordt na de herfstvakantie 2013 afgenomen.

Wat moet ik precies doen?
Je geeft je belangstelling aan door dit formulier in te vullen. Daarna wordt je uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen die gericht is op online tekstbegrip: wwat is het, wat wil ik ermee, wat doe ik al, welke suggesties heb ik, (..).

Moeten mijn leerlingen meedoen ?
Nee, het is een vragenlijst voor de docenten.

Hoeveel tijd ben ik hiermee kwijt ?
Tussen 30-45 minuten.

Wat is de doelgroep?
Het onderzoek is in eerste instantie gericht op docenten Nederlands in het VO (vmbo, havo, vwo). 

Waarom richt dit onderzoek zich alleen op docenten Nederlands?
Dit is om twee redenen: (1) de belangrijkste reden om het in eerste instantie te beperken tot docenten Nederlands is om het onderzoek zo behapbaar te houden, (2) in het vak Nederlands is tekstbegrip een vakonderdeel. docenten Nederlands  moeten er dus mee aan de slag en zijn de eerste die worden aangesproken.
Maar in principe vind ik tekstbegrip aandacht geven in alle vakken  heel belangrijk. Ik ben een grote voorstander van taalbeleid waarbij elke docent ook bezig is met taalonderwijs. Daar zal het dus ook zeker een plaats moeten gaan krijgen

7 thoughts on “FAQ Onderzoek Online Tekstbegrip

  1. Waarom richt je jezelf zo expliciet op docenten nederlands en niet bij voorbeeld óók engels. Op internet gebeurd zoveel in het engels …..

  2. In aanvulling op Joop Kools, waarom richt je je niet ook op vakken buiten de talen. Bij geschiedenis, aardrijkskunde, mens en maatschappij, maatschappijleer, etc. etc. is een goed tekstbegrip van essentieel belang!

  3. Waarom zou tekstbegrip op een web-site anders zijn dan uit een boek?
    Iedereen zit toch op internet dus waarom specifiek leerkrachten?

  4. er zijn meerdere redenen waarom online tekstbegrip niet geheel hetzelfde is als offline tekstbegrip. ik zal daar binnenkort iets over publiceren en ook op deze blog meer zetten

  5. Guido, je richten op andere vakken is heel belangrijk. ik ben een grote voorstander van taalbeleid waarbij elke docent ook bezig is met taalonderwijs. voor mijn promotieonderzoek wil ik het in eerste beperken to docenten Nederlands om het zo behapbaar te houden. maar ik ben het dus geheel met je eens in het algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *