Literatuur en burgerschap: een meervoudige inspiratie en uitdaging

Literatuur en burgerschap: een meervoudige inspiratie en uitdaging

Twee onderwijsproblemen zijn het promoten/ interessant maken van lezen en hoe we burgerschapsonderwijs kunnen integreren. In beide gevallen lopen we aan tegen motivatie van leerlingen, misschien wel mede veroorzaakt doordat leerlingen het beide niet betekenisvol vinden. Ineke Renkema heeft er een interessante scriptie over geschreven, waarmee ze ook een prijs heeft gewonnen.
Ik zie nog twee andere interessante toepassingen. Ten eerste deze verbinding ook in het schrijfonderwijs te integreren. Daarnaast kan je zo ook het vakoverstijgend onderwijs (cross-curriculum) en onderzoekend leren betekenisvol in praktijk brengen.
11 februari 2020

Winnaar van de Max van der Kamp Scriptieprijs 2019: Ineke Renkema

Met een actieonderzoek naar de mogelijkheden om literatuuronderwijs en burgerschapsonderwijs aan elkaar te verbinden in het havo en vwo, heeft Ineke Renkema de Max van der Kamp Scriptieprijs gewonnen. Haar scriptie met de titel ‘Literatuur en burgerschap’ schreef ze voor haar Master Kunsteducatie, die door de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool wordt aangeboden.

 

Literatuur op de kaart
Tijdens de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie, Cultuurparticipatie en Cultuurbeleid op maandag 10 februari van LKCA en Boekmanstichting is de scriptieprijs voor de zesde keer uitgereikt. “Met dit onderzoek hoop ik te bereiken dat literatuur op mijn eigen school waar ik les geef meer op de kaart komt en dat het zich als een olievlek uitbreidt. De verbinding met het burgerschapsonderwijs blijkt een goede manier te zijn. Ik ben blij dat na al die jaren nu voor het eerst een hbo scriptie de prijs heeft gewonnen”, aldus Ineke. Ineke ontvangt 1.000 euro en mag haar onderzoek publiceren in het tijdschrift Cultuur+Educatie.

 

Jury-oordeel
De jury bestond uit Nel van Dijk, Barend van Heusden, Tobias Frenssen, Saskia van de Ree en juryvoorzitter Jan Jaap Knol. “De scriptie van Ineke Renkema gaat over een zeer actuele vraag: hoe kun je in tijden van ontlezing leerlingen enthousiast krijgen voor literatuur? Haar antwoord: “Zet ze aan de slag met maatschappelijke thema’s die hen écht raken.” In een bijzondere samenwerking met collega-docenten laat Ineke zien dat goed uitgevoerd actieonderzoek kan bijdragen aan echte verbeteringen voor de praktijk. Een scriptie, geschreven vanuit een waar docentenhart: theoretisch uitstekend onderbouwd én geworteld in de dagelijkse lespraktijk,“ aldus de motivering van Jan Jaap Knol.

 

Eervolle vermeldingen
Naast Ineke waren er nog drie andere topscripties. De eervolle vermeldingen gaan naar Rita Francisca Joanna Sarens met haar scriptie ‘Cultureel participatiebeleid Vlaanderen: Casus Dendermonde 2000-2015 (Open Universiteit Nederland, opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen), Britt Swartjes met haar scriptie ‘The Artist as Changemaker: A Critical Reflection on Neoliberal Subjectivities, Entrepeneurship and Social Practice Art (Universiteit van Amsterdam, Research Master Social Sciences). En Manon Vogels met haar scriptie ‘Between National and Regional Heritage, a study on the influence of national museums on the representation of local heritage education in primary school curricula (Universiteit Leiden, Archeologie: Museum Studies & Heritage Management in a World Context).

 

De Max van der Kamp Scriptieprijs
LKCA reikt tweejaarlijks de Max van der Kamp Scriptieprijs uit aan studenten met de beste scriptie over cultuureducatie en/of cultuurparticipatie. Met de prijs wil LKCA waardevol onderzoek dat maatschappelijk en praktisch relevant is onder de aandacht brengen bij een groot publiek. De prijs is vernoemd naar Max van der Kamp (1947-2007), onder meer hoogleraar en directeur onderzoek voor pedagogiek en onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *