Call for Proposals HSN 34 Antwerpen 2020

Call for Proposals HSN 34 Antwerpen 2020

Update: de conferentie is vanwege de corona-crisis afgelast.
HSN-34 vindt plaats op 20 en 21 november 2020, aan de Universiteit Antwerpen.
Voor meer informatie over HSN en over de conferentie klik hier. Nog niet alle informatie is beschikbaar.
Wilt u graag iets presenteren?  Ga naar de pagina Call for papers op website van de HSN. De Call for papers wordt op 3 februari 2020 opengesteld tot 27 maart 2020.

Ik ben weer (mede-)voorzitter/ organisator van de kolom Innovatie en Digitale geletterdheid. Voor vragen of suggesties kan je me natuurlijk direct benaderen.

HSN-34 (20 en 21 november in de Universiteit Antwerpen) beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt:

 • basisschool;
 • secundair onderwijs/voortgezet onderwijs: alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso);
 • hogeschool/universiteit;
 • lerarenopleidingen.

Naar verwachting staan er weer een tachtigtal presentaties/workshops en andere activiteiten op het programma. Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland docenten, didactici en anderen op om zich als spreker/workshopleider te melden met een inhoudelijk voorstel. Er wordt vooral belang gehecht aan praktijkgerichtheid en aan het vernieuwende karakter van de presentatie. Voor ervaringen uit eigen onderwijspraktijk en bevindingen uit kleinschalig onderzoek bestaat veel belangstelling.

Gedacht wordt aan programmakolommen die gericht zijn op onderwijstypen (bv. basis-, hoger onderwijs, mbo) en aan themakolommen als:

 • basisonderwijs;
 • hoger onderwijs;
 • bso, b-stroom, (v)mbo;
 • literatuuronderwijs;
 • leesbevordering;
 • innovatie en digitale geletterdheid;
 • taalbeschouwing;
 • taalvaardigheid secundair/voortgezet onderwijs;
 • taal- en letterkunde;
 • lerarenopleiding basisonderwijs;
 • lerarenopleiding secundair onderwijs;
 • Nederlands in een meertalige context;

Deze opsomming is niet uitputtend en kan nog aangepast worden.

Houdt u er rekening mee dat een presentatie 50 minuten (idealiter 30 min. + 20 min. discussie) duurt. Er is ruimte voor enkele workshops die tweemaal zo veel tijd in beslag nemen. Per presentatie worden slechts twee presentatoren toegelaten. Of uw voorstel wordt overgenomen door de programmacommissie is van een aantal factoren afhankelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *