Archief van
Categorie: Onderwijs Nederlands

Docentontwikkelgroep Schrijven van start: Geef je op!

Docentontwikkelgroep Schrijven van start: Geef je op!

Per 16/12/16 hebben zich 23 collega’s (1 man!) aangemeld. Het wordt een volle klas. Vandaag laatste dag voor inschrijven. Recent heb ik in een blogbericht en op de Facebookpagina’s Actief leren zonder cijfers en Leraar Nederlands een oproep gedaan om samen te werken aan het ontwerpen van een leerlijn voor schrijven, waarbij formatief toetsen/ feedback, keuzevrijheid leerlingen/ leertrajecten, verschillende manieren van afsluiten, online en offline samenwerken en integratie met onlinegeletterdheid onderdelen zijn. Tot mijn vreugde hebben  veel mensen enthousiast gereageerd, dus we gaan van start. Ik vraag…

Lees Meer Lees Meer

Update Lesmodule ‘Verborgen Familieverleden’ Onlinegeletterdheid en Onderwijs2032 bij Nederlands

Update Lesmodule ‘Verborgen Familieverleden’ Onlinegeletterdheid en Onderwijs2032 bij Nederlands

UPDATE Paul Schnabel, de voorzitter van de commissie onderwijs2032 geeft ons een compliment. “.. een mooi plan, al is uw eigen voorbeeld natuurlijk wel meteen zeer jaloersmakend. Op het gymnasium ben ik zelf – meer dan 50 jaar geleden – ook de sporen van mijn eigen familie in de archieven gaan zoeken en een jaar of tien geleden heb ik over mijn grootvader bij gelegenheid van het afscheid van de toenmalige directeur van het Nationaal Archief een verhaal geschreven. Ik…

Lees Meer Lees Meer

Onlinegeletterdheid in het curriculum: positieve ontwikkelingen

Onlinegeletterdheid in het curriculum: positieve ontwikkelingen

Als je  vind dat onlinegeletterdheid veel meer aandacht zou moeten krijgen in het onderwijs, is er een aantal politieke ontwikkelingen die positief te duiden zijn. 1. Politieke ontwikkelingen: hoogste niveau, OCW Ten eerste is het eindadvies onderwijs2032 gepubliceerd. Dat gaat over het hele onderwijs en daar zijn veel verschillende meningen over. OC&W ziet vooral de positieve reacties, maar in de media zien we ook veel kritische reacties, bijvoorbeeld  ‘Jan Kuitenbrouwer in de NRC Verbijsterend, hoe die Schnabel met clichés strooit. Maar we zien wel dat onlinegeletterdheid…

Lees Meer Lees Meer

HSN conferentie nr. 30 Gent 18 en 19 november Call for papers en meer

HSN conferentie nr. 30 Gent 18 en 19 november Call for papers en meer

HSN-30 (18 en 19 november in Gent) beoogt alle leeromgevingen aan bod te laten komen waarin Nederlands geleerd wordt: basisschool, secundair onderwijs/voortgezet onderwijs op alle niveaus (vwo, havo, (v)mbo, resp. aso, bso, kso, tso), hogeschool/universiteit en lerarenopleidingen. Naar verwachting staat er weer een tachtigtal presentaties/workshops en andere activiteiten op het programma. Meer informatie vind je op de site van de HSN. Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland docenten, didactici en anderen op om zich als spreker/workshopleider te melden…

Lees Meer Lees Meer

HSN29 Conferentie Onderwijs Nederlands 2015 Oproep voor bijdragen

HSN29 Conferentie Onderwijs Nederlands 2015 Oproep voor bijdragen

Op vrijdag/zaterdag 13 en 14 november 2015 organiseert de Stichting HSN weer i.s.m. de Nederlandse Taalunie de inmiddels 29ste HSN conferentie, Conferentie Onderwijs Nederlands, deze keer in Tilburg. De eerste informatie staat online op de website van HSN en zal regelmatig worden geüpdatet. Zie voor inspiratie mijn blog over HSN28, nov. 2014 in Brugge. Oproep voor bijdragen Ik nodig iedereen uit die zich bezig houdt met het schoolvak Nederlands om een voorstel in te dienen voor een workshop of presentatie. Ook…

Lees Meer Lees Meer

Onlinegeletterdheid: weten waar we over praten

Onlinegeletterdheid: weten waar we over praten

Deze post verschijnt ook op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs Nieuwe vormen van communicatie online vragen een nieuwe vorm van geletterdheid. Over de vraag wat dat precies is, vindt een hevige discussie plaats. We weten al genoeg om te kunnen constateren dat het gebruiken van informatie online nieuwe vaardigheden vraagt, dat leerlingen hier niet altijd goed in zijn en dat er nieuwe didactiek en materiaal nodig is om in het onderwijs hier aandacht aan te kunnen besteden. Dit is onderwerp van mijn…

Lees Meer Lees Meer

Call for Papers – 28ste HSN-conferentie 14-15 november 2014 Brugge Deadline 15 maart

Call for Papers – 28ste HSN-conferentie 14-15 november 2014 Brugge Deadline 15 maart

De 28ste HSN-conferentie 14-15 november 2014 Brugge De HSN-conferenties zijn het resultaat van nauwe samenwerking van alle Nederlandse en Vlaamse  verenigingen van leraren/docenten en didactici Nederlands. Bovendien kunnen ze rekenen op de steun van o.a. de Nederlandse Taalunie en de Stichting Lezen Nederland. De conferenties zijn uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor al wie zich bij de ontwikkelingen in het onderwijs Nederlands betrokken voelen. Hierbij roepen de organisatoren in Vlaanderen en Nederland leraren/docenten/lectoren en didactici op om zich als spreker/workshopleider…

Lees Meer Lees Meer